Luận văn Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dự án xây dựng tại văn phòng phối hợp làng SOS Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.5

1.1. Cơ sở lý luận về ứng dụng CNTT-CPM trong quản lý dự án đầu tư

xây dựng .5

1.1.1. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng.5

1.1.2. Khái niệm về quản lý dự án xây dựng .6

1.1.3. Sự cần thiết của ứng dụng CNTT-CPM trong quản lý dự án đầu tư xây

dựng của các tổ chức có liên quan tới hợp tác Quốc tế.6

1.1.4. Đặc điểm của dự án CNTT-CPM.7

1.1.5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng và CNTT-CPM .7

1.1.6. Vòng đời dự án ứng dụng CNTT-CPM.8

1.2. Ứng dụng CNTT-CPM trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.9

1.2.1. Một số tiền đề cơ bản của hệ thống phương pháp luận quản lý dự án:.10

1.2.2. Các lĩnh vực quản lý dự án tổng quan: .10

1.2.3. Đặc điểm của quản lý dự án xây dựng và CNTT-CPM.12

1.2.4. Quản lý rủi ro dự án xây dựng và CNTT-CPM .12

1.2.5. Quản lý sự thay đổi của dự án xây dựng và CNTT-CPM .12

1.2.6 Quản lý nhân sự của dự án xây dựng và CNTT-CPM .13

1.3 Những yếu tố đảm bảo việc ứng dụng CNTT-CPM trong quản lý dự án đầu

tư có hiệu quả .13

1.3.1. Phương pháp so sánh .13

1.3.2. Hệ chỉ tiêu sử dụng để đánh giá .13

1.3.3. Hệ các chỉ tiêu bổ xung:.14

1.3.4. Bảy giai đoạn của dự án CNTT–CPM.14

1.3.5. Yếu tố về xu hướng và chính sách của SOS Quốc tế .16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY