Luận văn Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị tin học của công ty IT – JSC

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: 3

Cơ sở lý luận về sức cạnh tranh 3

1.1. Khái niệm cạnh tranh. 3

1.1.1. Các quan điểm về cạnh tranh. 3

1.1.2. Khái niệm cạnh tranh. 3

1.2. Phân loại cạnh tranh. 4

1.2.1. Căn cứ theo ngành. 4

1.2.2. Căn cứ vào chủ thể tham gia cạnh tranh. 4

1.3. Các công cụ và hình thức cạnh tranh. 5

1.3.Các hình thức cạnh tranh. 8

1.3.1. Cạnh tranh trực diện. 8

2.3.2. Cạnh tranh không trực diện. 9

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hoá. 9

1.4.1. Các nhân tố thuộc bản thân hàng hoá ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. 9

1.5. Nhân tố từ phía doanh nghiệp. 12

1.5.1. Uy tín và vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. 12

1.5.2. Mục tiêu kinh doanh và các chiến lược phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp 12

1.5.3. Các dịch vụ sau bán hàng của doanh nghiệp. 13

1.5.4. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 15

1.6. Các mô hình phân tích sức cạnh tranh của hàng hoá. 17

1.6.1. Mô hình 3C: 17

1.6.2. Đồ thị đa giác cạnh tranh: 17

1.6.3. Chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm: 19

1.7. Các tiêu chí đo lường sức cạnh tranh của hàng hoá. 20

1.7.1. Tiêu chí dựa trên uy tín và hình ảnh của hàng hoá. 20

1.7.2. Các dịch vụ sau bán hàng. 21

1.7.3. Các tiêu chí chủng loại của hàng hoá. 21

1.7.4. Tiêu chí về thị phần của hàng hoá. 22

Chương II: 23

Thực trạng cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh của các thiết bị tin học và máy tính của Công ty IT - JSC hiện nay. 23

2.1. Giới thiệu chung về công ty IT – JSC. 23

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 23

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 24

2.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 24

2.2. Các đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến sức cạnh tranh các sản phẩm thiết bị tin học và máy tính. 27

2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty. 27

2.2.2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của công ty. 29

2.2.3. Đặc điểm về cơ cấu lao động của công ty. 32

2.2.4. Đặc điểm về năng lực tài chính của công ty. 33

2.2.5. Đặc điểm về mục tiêu kinh doanh của công ty hiện nay. 35

2.3.Uy tín và vị trí của Doanh nghiệp trên thị trường. 38

2.3.1. Các hoạt động marketing của Doanh nghiệp. 40

2.4. Thực trạng cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 42

2.4.1. Thực trạng về sức cạnh tranh của máy tính và các thiết bị tin học của công ty IT – JSC trên thị trường hiện nay. 42

2.4.2. Thực trạng của việc thực hiện các tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 44

2.4.3. Phân tích và đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh thiết bị tin học và máy tính của công ty hiện nay. 48

2.4.4. áp lực của môi trường cạnh tranh và tình hình cạnh tranh các sản phẩm thiết bị tin học và máy tính có ảnh hưởng tới công ty IT – JSC. 50

2.4.5. Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 51

2.5. Đánh giá sức cạnh tranh và các hoạt động nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 55

2.5.1. Các ưu điểm trong việc nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty. 55

2.5.2. Các tồn tại trong việc nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty. 56

2.5.3. Nguyên nhân của các tồn tại. 58

Chương III: 61

Phương hướng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 61

3.1. Các phương hướng nâng cao sức cạnh tranh của nhóm hàng thiết bị tin học và máy tính của công ty trong thời gian tới. 61

3.1.1. Phương hướng và các biện pháp hoàn chỉnh giá đối với mặt hàng máy tính và thiết bị tin học của công ty IT – JS. 61

3.1.2. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 63

3.1.3. Việc áp dụng các chính sách yểm trợ của công ty 65

3.1.4. Biện pháp quảng cáo. 68

3.1.5. Những định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 70

3.1.6. Mục tiêu của công ty trong giai đoạn tới 71

3.2. Cơ hội và thách thức trong việc nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 74

3.2.1. Chính sách quốc gia về phát triển công nghệ thông tin. 74

3.2.2. Tình hình chính trị pháp luật trong nước. 75

3.2.3. Các thách thức từ môi trường cạnh tranh. 76

3.3. Các giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh các thiết bị tin học và máy tính của công ty IT – JSC. 76

Kết luận 81

Danh mục tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY