Luận văn Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với làng nghề tại Ngân hàng Công thương Hà Tây

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 3I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ 31. Quan niệm về làng nghề 32. Tiêu chuẩn làng nghề 43. Phân loại làng nghề 54. Sự cần thiết của việc phát triển các làng nghề 6II. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG NGHỀ 81. Khái niệm tín dụng ngân hàng 82. Quy trình tín dụng của ngân hàng 93. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển làng nghề 104. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề 125. Kinh nghiệm mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các ngành nghề nhỏ của một số nước 18CHƯƠNG II 22THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 22I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 221. Quá trình xây dựng và trưởng thành 222. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng công thương Hà Tây 233. Những đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Tây 244. Các kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHCT Hà Tây 29II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 321. Đặc điểm của các làng nghề ở Hà Tây 322. Thực trạng tín dụng đối với làng nghề tại NHCT Hà Tây 363. Nợ quá hạn 44III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 451. Thành tựu và nguyên nhân 452. Những hạn chế và nguyên nhân 48CHƯƠNG III 55GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ 55TẠI NHCT HÀ TÂY 55I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH 55II. CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 561. Các giải pháp trực tiếp 562. Các giải pháp gián tiếp 65III. KIẾN NGHỊ 681. Kiến nghị với Nhà nước 682. Kiến nghị với UBND tỉnh 713. Kiến nghị với NHCT Hà Tây 72KẾT LUẬN 73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74MỤC LỤC 75

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 3

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ 3

1. Quan niệm về làng nghề 3

2. Tiêu chuẩn làng nghề 4

3. Phân loại làng nghề 5

4. Sự cần thiết của việc phát triển các làng nghề 6

II. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG NGHỀ 8

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 8

2. Quy trình tín dụng của ngân hàng 9

3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển làng nghề 10

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề 12

5. Kinh nghiệm mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các ngành nghề nhỏ của một số nước 18

CHƯƠNG II 22

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 22

I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 22

1. Quá trình xây dựng và trưởng thành 22

2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng công thương Hà Tây 23

3. Những đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Tây 24

4. Các kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHCT Hà Tây 29

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 32

1. Đặc điểm của các làng nghề ở Hà Tây 32

2. Thực trạng tín dụng đối với làng nghề tại NHCT Hà Tây 36

3. Nợ quá hạn 44

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 45

1. Thành tựu và nguyên nhân 45

2. Những hạn chế và nguyên nhân 48

CHƯƠNG III 55

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ 55

TẠI NHCT HÀ TÂY 55

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH 55

II. CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 56

1. Các giải pháp trực tiếp 56

2. Các giải pháp gián tiếp 65

III. KIẾN NGHỊ 68

1. Kiến nghị với Nhà nước 68

2. Kiến nghị với UBND tỉnh 71

3. Kiến nghị với NHCT Hà Tây 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY