Luận văn Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí PVFC

LỜI MỞ ĐẦU. 3

1.Tính cấp thiết của đề tài . 3

2.Mục đích nghiên cứu đề tài . 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 4

4.Phương pháp nghiên cứu. 5

5.Những đóng góp của luận văn. 5

6.Kết cấu luận văn . 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG . 7

1.1.Lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng. 7

1.1.1.Hoạt động tín dụng. 7

1.1.2.Rủi ro tín dụng . 9

1.1.3.Quản trị rủi ro tín dụng. 17

1.2.Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng. 18

1.2.1.Tổ chức quản trị rủi ro. 18

1.2.2. Nhận dạng rủi ro. 21

1.2.3. Đo lường rủi ro tín dụng. 28

1.2.4. Xử lý rủi ro tín dụng. 35

1.3. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng. 36

1.3.1. Căn cứ để quản trị rủi ro . 36

1.3.2. Quy trình quản trị tín dụng . 38

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ PVFC. 40

2.1. Tổng quan về Tổng công ty tài chính Cổ phần Dầu khí VN. 40

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của PVFC. 40

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của PVFC. 40

2.1.3 Mô hình tổ chức tại PVFC. 41

2.1.4. Kết quả hoạt động KD của PVFC trong thời gian vừa qua. 43

2.2. Hoạt động tín dụng tại PVFC từ năm 2009-2011. 44

2.2.1. Hoạt động tín dụng tại PVFC . 44

2.2.2. Tình hình phân loại nợ tại PVFC . 47

2.3. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại PVFC. 51

2.3.1. Quy trình cấp tín dụng và Chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại PVFC . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY