Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.1 Lý do chọn đề tài.1

1.2 Mục đích của luận văn. .1

1.3 Phương pháp nghiên cứu .2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

1.5 Kết cấu của luận văn. .2

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

.4

1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng .4

1.2 Các loại hình rủi ro tín dụng.4

1.3 Các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng .6

1.3.1 Rủi ro do nguyên nhân khách quan .6

1.3.2 Rủi ro do nguyên nhân chủ quan:.11

1.4 Nội dung của quản trị rủi ro .13

1.4.1 Khái niệm về quản trị rủi ro .13

1.4.2 Nhận biết rủi ro trong hoạt động cho vay .15

1.4.3 Đo lường rủi ro .15

1.4.4 Hạn chế rủi ro .16

1.4.5 Kiểm soát rủi ro .17

1.4.6 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực quản trị rủi ro trong cho vay.17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG

CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM .20

2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.20

2.1.1 Mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY