Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA 2

I. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA 2

1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Hợp tỏc xó thương mại Hương Lụa: 2

2. Chức năng và nhiệm vụ của Hợp tỏc xó thương mại Hương Lụa 2

2.1. Lĩnh vực kinh doanh: 2

2.2. Cỏc loại hàng hoỏ và dịch vụ chủ yếu của Hợp tỏc xó thương mại Hương Lụa. 3

3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của Hợp tỏc xó thương mại Hương Lụa 4

4. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ mỏy múc 7

5. Kết quả hoạt động kinh doanh qua cỏc năm 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA 11

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TẠI HỢP TÁC XÃ. 11

1. Cơ cấu lao động của Hợp tác xã. 11

2. Tình hình bố trí và sử dụng lao động quản lý của Hợp tác xã. 14

3. Công tác tuyển dụng lao động của Hợp tác xã. 15

4. Công tác đào tạo và phát triển lao động của Hợp tác xã trong 3 năm qua. 16

5. Chế độ đãi ngộ lao động. 18

6. Hiệu quả sử dụng lao động. 20

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI HỢP TÁC XÃ 23

1. Ưu điểm: 23

2. Nhược điểm 24

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA 25

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI. 25

1. Công tác lao động tiền lương. 25

2. Công tác giáo dục - đào tạo. 25

3. Hợp tác xã bảo hiểm xã hội và an toàn lao động. 26

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI HỢP TÁC XÃ. 26

1. Xây dựng hoạt động tuyển dụng theo một tiêu chuẩn quy định. 26

2. Tiến hành các hoạt động đào tạo và phát triển lao động để phát huy tác dụng đối với Hợp tác xã 28

3. Cải tiến công tác đãi ngộ lao động đối với toàn bộ nhân viên trong hợp tác xã 30

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY