Luận văn Dự báo bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam bằng mô hình ETA

Mục lục Mở đầu .1 Chương I .2 Tổng quan về bão .21.1 Đặc điểm hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đớitrên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông (1998ư2008).2 1.1.1 Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông .2 1.1.2 Phân bố thời gian hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông .3 1.1.3 Đặc điểm hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam.5 1.2 Dự báo quĩ đạo bão.7 1.3 Dự báo vị trí bão đổ bộ .9 1.4 Những nghiên cứu về dự báo bão ở Việt Nam.12 Chương II.16 Mô hình ETA và áp dụng để dự báo bão ở Việt Nam.16 2.1 Lịch sử phát triển của mô hình ETA .16 2.2 Những nghiên cứu trong nước và nước ngoài về môhình ETA. .17 2.3 Hệ phương trình cơ bản của mô hình ETA .19 2.4 Các điều kiện tích phân số. .22 2.4.1 Lưới tích phân của mô hình ETA .22 2.4.2 Điều kiện biên trong mô hình ETA .23 2.5 Tham số hóa vật lý trong ETA .24 2.5.1 Tham số hoá bức xạ .24 2.5.2 Sơ đồ tham số hóa đối lưu của BettsưMillerưJanjic (BMJ) .24 2.5.3 Sơ đồ tham số hoá đối lưu KainưFritsh (KF) .27 2.5.4 Sơ đồ tham số hoá đối lưu KainưFritsh với thông lượng động lượng (KFMX) .30 2.6 Những điểm mới chủ yếu của phiên bản ICTP 2008 so với phiên bản NCEP 2002 .31 2.7 áp dụng mô hình ETA để dự báo bão ở Việt Nam.32 2.7.1 Miền dự báo và cấu hình lưới .32 2.7.2 Mô tả tập số liệu nghiên cứu.33 2.7.3 Các phương án thử nghiệm .36 2.7.4 Phương pháp xác định tâm bão .36 2.7.5 Các chỉ tiêu đánh giá .37 CHƯƠNG III .40 Dự BáO BãO Đổ Bộ VàO Bờ BIểN VIệT NAM .40 BằNG MÔ HìNH ETA .40 3.1 Đánh giá kết quả dự báo quĩ đạo bão bằng mô hình ETA .40 3.1.1 Đánh giá kết quả dự báo cơn bão Mirinae. .40 3.1.2 Đánh giá khả năng dự báo trên toàn bộ tập mẫu .53 3.2. Đánh giá kết quả dự báo vị trí đổ bộ của bão. .593.2.1 Định nghĩa vị trí đổ bộ của bão. .59 3.2.2 Phương pháp xác định vị trí đổ bộ của bão . 59 3.2.3 Cấu trúc file địa hình .63 3.2.4 Đánh giá khả năng dự báo vị trí bão đổ bộ . 64 KếT LUậN .75 Tài liệu tham khảo .7

Mục lục

Mở đầu .1

Chương I .2

Tổng quan về bão .2

1.1 Đặc điểm hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đớitrên khu vực Tây Bắc

Thái Bình Dương và Biển Đông (1998ư2008).2

1.1.1 Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông .2

1.1.2 Phân bố thời gian hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông .3

1.1.3 Đặc điểm hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam.5

1.2 Dự báo quĩ đạo bão.7

1.3 Dự báo vị trí bão đổ bộ .9

1.4 Những nghiên cứu về dự báo bão ở Việt Nam.12

Chương II.16

Mô hình ETA và áp dụng để dự báo bão ở Việt Nam.16

2.1 Lịch sử phát triển của mô hình ETA .16

2.2 Những nghiên cứu trong nước và nước ngoài về môhình ETA. .17

2.3 Hệ phương trình cơ bản của mô hình ETA .19

2.4 Các điều kiện tích phân số. .22

2.4.1 Lưới tích phân của mô hình ETA .22

2.4.2 Điều kiện biên trong mô hình ETA .23

2.5 Tham số hóa vật lý trong ETA .24

2.5.1 Tham số hoá bức xạ .24

2.5.2 Sơ đồ tham số hóa đối lưu của BettsưMillerưJanjic (BMJ) .24

2.5.3 Sơ đồ tham số hoá đối lưu KainưFritsh (KF) .27

2.5.4 Sơ đồ tham số hoá đối lưu KainưFritsh với thông lượng động lượng (KFMX) .30

2.6 Những điểm mới chủ yếu của phiên bản ICTP 2008 so với phiên bản NCEP 2002 .31

2.7 áp dụng mô hình ETA để dự báo bão ở Việt Nam.32

2.7.1 Miền dự báo và cấu hình lưới .32

2.7.2 Mô tả tập số liệu nghiên cứu.33

2.7.3 Các phương án thử nghiệm .36

2.7.4 Phương pháp xác định tâm bão .36

2.7.5 Các chỉ tiêu đánh giá .37

CHƯƠNG III .40

Dự BáO BãO Đổ Bộ VàO Bờ BIểN VIệT NAM .40

BằNG MÔ HìNH ETA .40

3.1 Đánh giá kết quả dự báo quĩ đạo bão bằng mô hình ETA .40

3.1.1 Đánh giá kết quả dự báo cơn bão Mirinae. .40

3.1.2 Đánh giá khả năng dự báo trên toàn bộ tập mẫu .53

3.2. Đánh giá kết quả dự báo vị trí đổ bộ của bão. .59

3.2.1 Định nghĩa vị trí đổ bộ của bão. .59

3.2.2 Phương pháp xác định vị trí đổ bộ của bão . 59

3.2.3 Cấu trúc file địa hình .63

3.2.4 Đánh giá khả năng dự báo vị trí bão đổ bộ . 64

KếT LUậN .75

Tài liệu tham khảo .7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY