Luận văn Đóng góp của Tự Lực Văn Đoàn qua hai tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh và Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng

MỤC LỤCTrang1. Lý do chọn đề tài . 12. Lịch sử vấn đề . 33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .103.1. Đối tượng .103.2. Phạm vi nghiên cứu.114. Phương pháp nghiên cứu .115. Đóng góp của luận văn .116. Cấu trúc luận văn .12NỘI DUNG . 13Chương 1: ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM. . 131.1. Cơ sở lịch sử - văn hóa - xã hội cho sự ra đời của Tự lực văn đoàn .131.1.1. Những cơ sở lịch sử - văn hóa- xã hội của công cuộc hiệnđại hóa nền văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế kỉ XX. .131.1.2. Sự ra đời của Tự lực văn đoàn .171.2. Tiểu thuyết luận đề của Tự lực văn đoàn .201.2.1. Khái niệm tiểu thuyết, tiểu thuyết luận đề và tiểu thuyết luậnđề của Tự lực văn đoàn.201.2.2. Tiểu thuyết luận đề của Nhất Linh và Khái Hưng .241.3. Vai trò của Tự lực văn đoàn đối với quá trình hiện đại hóa vănhọc dân tộc .301.3.1. Cổ vũ cho phong trào thơ mới.321.3.2. Hiện đại hóa thể loại tiểu thuyết .33 Chương 2: BƯỚC CHUYỂN TRONG QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NHẤT LINH VÀ KHÁI HƯNG . 362.1. Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Tự lựcvăn đoàn .362.1.1. Quan niệm nghệ thuật về con người trong nghiên cứu văn học.362.1.2. Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Tự lựcvăn đoàn .392.2. Con người theo mô hình đạo đức lễ giáo phong kiến.422.2.1. Mâu thuẫn giữa con người cá nhân với đại gia đình phongkiến .422.2.2. Nhân vật đại diện cho nền luân lý phong kiến cũ .462.3. Con người theo mô hình phương Tây hiện đại .532. 3.1. Nhân vật trí thức Tây học.532.3.2. Nhân vật phụ nữ đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân .60Chương 3: NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG ĐOẠN TUYỆTVÀ NỬA CHỪNG XUÂN . 723.1. Hiện đại hóa trong cốt truyện và kết cấu .723.1.1. Hiện đại hóa trong cốt truyện: .733.1.2. Hiện đại hóa trong kết cấu .783.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật .843.2.1. Miêu tả tâm lý nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại .86 3.2.2. Miêu tả tâm lý qua ngôn ngữ độc thoại nội tâm: .923.3. Hiện đại hóa trong ngôn ngữ và giọng điệu .963.3.1. Hiện đại hóa trong ngôn ngữ .963.3.2. Hiện đại hóa trong giọng điệu .102KẾT LUẬN . 109TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

MỤC LỤC

Trang

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử vấn đề . 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .10

3.1. Đối tượng .10

3.2. Phạm vi nghiên cứu.11

4. Phương pháp nghiên cứu .11

5. Đóng góp của luận văn .11

6. Cấu trúc luận văn .12

NỘI DUNG . 13

Chương 1: ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM. . 13

1.1. Cơ sở lịch sử - văn hóa - xã hội cho sự ra đời của Tự lực văn đoàn .13

1.1.1. Những cơ sở lịch sử - văn hóa- xã hội của công cuộc hiện

đại hóa nền văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế kỉ XX. .13

1.1.2. Sự ra đời của Tự lực văn đoàn .17

1.2. Tiểu thuyết luận đề của Tự lực văn đoàn .20

1.2.1. Khái niệm tiểu thuyết, tiểu thuyết luận đề và tiểu thuyết luận

đề của Tự lực văn đoàn.20

1.2.2. Tiểu thuyết luận đề của Nhất Linh và Khái Hưng .24

1.3. Vai trò của Tự lực văn đoàn đối với quá trình hiện đại hóa văn

học dân tộc .30

1.3.1. Cổ vũ cho phong trào thơ mới.32

1.3.2. Hiện đại hóa thể loại tiểu thuyết .33

Chương 2: BƯỚC CHUYỂN TRONG QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NHẤT LINH VÀ KHÁI HƯNG . 36

2.1. Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Tự lực

văn đoàn .36

2.1.1. Quan niệm nghệ thuật về con người trong nghiên cứu văn học.36

2.1.2. Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Tự lực

văn đoàn .39

2.2. Con người theo mô hình đạo đức lễ giáo phong kiến.42

2.2.1. Mâu thuẫn giữa con người cá nhân với đại gia đình phong

kiến .42

2.2.2. Nhân vật đại diện cho nền luân lý phong kiến cũ .46

2.3. Con người theo mô hình phương Tây hiện đại .53

2. 3.1. Nhân vật trí thức Tây học.53

2.3.2. Nhân vật phụ nữ đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân .60

Chương 3: NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG ĐOẠN TUYỆT

VÀ NỬA CHỪNG XUÂN . 72

3.1. Hiện đại hóa trong cốt truyện và kết cấu .72

3.1.1. Hiện đại hóa trong cốt truyện: .73

3.1.2. Hiện đại hóa trong kết cấu .78

3.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật .84

3.2.1. Miêu tả tâm lý nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại .86

3.2.2. Miêu tả tâm lý qua ngôn ngữ độc thoại nội tâm: .92

3.3. Hiện đại hóa trong ngôn ngữ và giọng điệu .96

3.3.1. Hiện đại hóa trong ngôn ngữ .96

3.3.2. Hiện đại hóa trong giọng điệu .102

KẾT LUẬN . 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY