Luận văn Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp tỉnh Thanh Hoá

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG CÔNG NGHIỆP 41.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp 41.2. Đặc điểm, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng 91.3. Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp 21Chương 2 THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HOÁ 292.1. Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp Thanh Hoá 292.2. Thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp ở Thanh Hoá 402.3. Những kết quả, hạn chế và nguyên nhân 63Chương 3 PHƯƠNG HƯ¬ỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2020 703.1. Phương hướng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá 703.2. Các giải pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp tỉnh Thanh Hoá 77KẾT LUẬN 97DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG CÔNG NGHIỆP 4

1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp 4

1.2. Đặc điểm, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng 9

1.3. Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp 21

Chương 2 THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HOÁ 29

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp Thanh Hoá 29

2.2. Thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp ở Thanh Hoá 40

2.3. Những kết quả, hạn chế và nguyên nhân 63

Chương 3 PHƯƠNG HƯ¬ỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2020 70

3.1. Phương hướng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá 70

3.2. Các giải pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp tỉnh Thanh Hoá 77

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY