Luận văn Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN . iii

DANH MỤC BẢNG .iv

MỤC LỤC .vi

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Câu hỏi nghiên cứu.2

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3.1. Mục tiêu chung.2

3.2. Mục tiêu cụ thể.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Cấu trúc luận văn .4

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.5

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .5

1.1.1. Khái niệm về sự thỏa mãn.5

1.1.2. Khái niệm về sự thỏa mãn trong công việc.6

1.1.3. Lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc .7

1.1.3.1. Lý thuyết về tháp nhu cầu của Maslow:.7

1.1.3.2. Thuyết công bằng của Adam (1963) .12

1.1.3.3. Thuyết hai nhân tố của Herzberg.12

1.1.3.4. Thuyết kì vọng của Vroom.14

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc.15

1.1.5. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn trong công công việc.16

1.1.6. Tác động của sự thỏa mãn đối với công việc .23

1.1.7. Đo lường sự thỏa mãn đối với công việc.25

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .25

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY