Luận văn Điều tra tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản của đàn lợn nái nuôi tại trại lợn số 1 Công ty TNHH một thành viên nông công nghiệp Tam Đảo và biện pháp điều trị

Mục lụcPhần IMỞ ĐẦU  1.1Đặt vấn đề 51.2. Mục tiêu của chuyên đề 61.3. Điều kiện thực hiện chuyên đề 61.3.1. Điều kiện bản thân 61.3.2. Điều kiện cơ sở 61.3.2.1. Điều kiện tự nhiên 61.3.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 81.3.2.3. Tình hình chăn nuôi - thú y 101.4. Mục tiêu cần đạt được sau khi kết thúc chuyên đề 161.5. Tổng quan tài liệu 161.5.1. Cơ sở khoa học 161.5.1.1. Cấu tạo bộ phận sinh dục của lợn 161.5.1.2. Sinh lý sinh sản của lợn nái. 181.5.2. Căn bệnh. 191.5.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhiễm bệnh của lợn nái. 191.5.2.2. Một số bệnh thường gặp trên đàn lợn nái. 211.5.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 241.5.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước. 241.5.3.2 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài. 25Phần IIĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN VÀPHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH2.1. Đối tượng nghiên cứu. 272.2. Địa điểm và thời gian tiến hành. 272.2.1. Địa điểm tiến hành. 272.2.2. Thời gian tiến hành. 272.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi. 272.3.1. Nội dung nghiên cứu. 272.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi. 272.4. Phương pháp nghiên cứu. 272.5. Phương pháp xử lí số liệu 28PHẦN IIIKẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất. 293.1.1. Kết quả công tác phòng bệnh. 293.1.2. Tình hình dịch bệnh và kết quả điều trị một số bệnh trên đàn lợn con. 293.1.3. Các công tác khác 313.1.3.1. Công tác giống. 313.1.3.2. Chăm sóc. 323.1.3.3.Chuồng trại: 373.2. Kết quả thực hiện chuyên đề 373.2.1. Tình hình dịch bệnh và kết quả điều trị một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái. 37PHẦN IVKẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ4.1. Kết luận. 414.2. Đề nghị. 41

Mục lục

Phần I

MỞ ĐẦU

1.1Đặt vấn đề 5

1.2. Mục tiêu của chuyên đề 6

1.3. Điều kiện thực hiện chuyên đề 6

1.3.1. Điều kiện bản thân 6

1.3.2. Điều kiện cơ sở 6

1.3.2.1. Điều kiện tự nhiên 6

1.3.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 8

1.3.2.3. Tình hình chăn nuôi - thú y 10

1.4. Mục tiêu cần đạt được sau khi kết thúc chuyên đề 16

1.5. Tổng quan tài liệu 16

1.5.1. Cơ sở khoa học 16

1.5.1.1. Cấu tạo bộ phận sinh dục của lợn 16

1.5.1.2. Sinh lý sinh sản của lợn nái. 18

1.5.2. Căn bệnh. 19

1.5.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhiễm bệnh của lợn nái. 19

1.5.2.2. Một số bệnh thường gặp trên đàn lợn nái. 21

1.5.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 24

1.5.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước. 24

1.5.3.2 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài. 25

Phần II

ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN VÀ

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 27

2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành. 27

2.2.1. Địa điểm tiến hành. 27

2.2.2. Thời gian tiến hành. 27

2.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi. 27

2.3.1. Nội dung nghiên cứu. 27

2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi. 27

2.4. Phương pháp nghiên cứu. 27

2.5. Phương pháp xử lí số liệu 28

PHẦN III

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất. 29

3.1.1. Kết quả công tác phòng bệnh. 29

3.1.2. Tình hình dịch bệnh và kết quả điều trị một số bệnh trên đàn lợn con. 29

3.1.3. Các công tác khác 31

3.1.3.1. Công tác giống. 31

3.1.3.2. Chăm sóc. 32

3.1.3.3.Chuồng trại: 37

3.2. Kết quả thực hiện chuyên đề 37

3.2.1. Tình hình dịch bệnh và kết quả điều trị một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái. 37

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận. 41

4.2. Đề nghị. 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY