Luận văn Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2I-/ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 21-/ Khái niệm 22-/ Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất. 23-/ Hình thức chuyển quyền sử dụng đất. 2II-/ NGUYÊN TẮC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2I-/ KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 21-/ Khái niệm. 22-/ ý nghĩa và tầm quan trọng của quy định điều kiện chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự. 2II-/ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 21-/ Người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật về đất đai. 22-/ Trong thời hạn còn được sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân mới được phép chuyển quyền sử dụng đất. 23-/ Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất khi đất đó không có tranh chấp. 24-/ Người chuyển quyền sử dụng đất chỉ được phép chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai. 2III-/ ĐIỀU KIỆN RIÊNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 21-/ Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 22-/ Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất. 23-/ Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất. 24-/ Điều kiện cho thuê, quyền sử dụng đất. 25-/ Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất. 2CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2I-/ MỘT SỐ Ý KIẾN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2II -/ NHỮNG ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2KẾT LUẬN 2TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2

I-/ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2

1-/ Khái niệm 2

2-/ Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất. 2

3-/ Hình thức chuyển quyền sử dụng đất. 2

II-/ NGUYÊN TẮC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2

I-/ KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2

1-/ Khái niệm. 2

2-/ ý nghĩa và tầm quan trọng của quy định điều kiện chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự. 2

II-/ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2

1-/ Người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật về đất đai. 2

2-/ Trong thời hạn còn được sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân mới được phép chuyển quyền sử dụng đất. 2

3-/ Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất khi đất đó không có tranh chấp. 2

4-/ Người chuyển quyền sử dụng đất chỉ được phép chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai. 2

III-/ ĐIỀU KIỆN RIÊNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2

1-/ Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 2

2-/ Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất. 2

3-/ Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất. 2

4-/ Điều kiện cho thuê, quyền sử dụng đất. 2

5-/ Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất. 2

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2

I-/ MỘT SỐ Ý KIẾN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2

II -/ NHỮNG ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 2

KẾT LUẬN 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY