Luận văn Di cảo Nguyễn Minh Châu

MỤC LỤCSTT PHẦN MỞ ĐẦUTrang1. Lí do chọn đề tài. 12. Lịch sử vấn đề. 33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 74. Phương pháp nghiên cứu. 7Mục đích khoa học.Bố cục luận văn.NỘI DUNGCHƯƠNG I: DI CẢO NGUYỄN MINH CHÂU TRONG SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN1.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Minh Châu .1.2. Vị trí của Di cảo trong văn nghiệp Nguyễn Minh Châu .1.3. Giá trị của Di cảo Nguyễn Minh Châu CHưƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HIỆN THỰC XÃ HỘI VÀ VĂN HỌC TRONG DI CẢO NGUYỄN MINH CHÂU2.1. Một số vấn đề về hiện thực xã hội và cái nhìn đa diện về con người .302.1.1. Cái nhìn sâu sắc về hiện thực chiến tranh và sau chiến tranh . 302.1.2. Cái nhìn đa diện về con người . 372.2. Quan niệm về nghề văn, trăn trở của người cầm bút 462.2.1. Những cảm nhận về văn học trong nước và thế giới . 53 2.2.2. Những chuyển biến tư tưởng, nhận thức về nghề văn có ý nghĩa trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu 562.2.2.1. Thiên chức của người cầm bút 582.2.2.2. Cách phản ánh hiện thực xã hội . 60CHưƠNG III: CHÂN DUNG NGUYỄN MINH CHÂU QUA DI CẢO623.1. Nguyễn Minh Châu - gương mặt đời thường . 633.1.1. Một con người thành thực với công việc, với vợ con, bạn bè đồng nghiệp và với chính mình .633.1.1.1. Thành thực với chính mình . 633.1.1.2. Thành thực với vợ con . 673.1.1.3. Tình cảm với bạn bè đồng nghiệp . 693.1.2. Đối mặt với bạo bệnh . 713.1.2.1. Chống chọi với bệnh tật với tất cả ý chí và niềm tin . 713.1.2.2. Những sáng tác trên giường bệnh 723.2. Nguyễn Minh Châu - gương mặt nghệ sĩ lớn . 743.2.1. Gắn bó với quê hương và vùng đất “nóng” Quảng Trị 743.2.2. Những đột phá trong sáng tác . 803.2.2.1. Nguyễn Minh Châu với Phiên chợ Giát, Khách ở quê ra, Miền cháy, Dấu chân người lính, Cỏ lau .3.2.2.2. Nguyễn Minh Châu với các trang phê bình tiểu luận . 87KẾT LUẬN 92TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

MỤC LỤC

STT

PHẦN MỞ ĐẦU

Trang

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Lịch sử vấn đề. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

4. Phương pháp nghiên cứu. 7

Mục đích khoa học.

Bố cục luận văn.

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: DI CẢO NGUYỄN MINH CHÂU TRONG SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN

1.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Minh Châu .

1.2. Vị trí của Di cảo trong văn nghiệp Nguyễn Minh Châu .

1.3. Giá trị của Di cảo Nguyễn Minh Châu

CHưƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HIỆN THỰC XÃ HỘI VÀ VĂN HỌC TRONG DI CẢO NGUYỄN MINH CHÂU

2.1. Một số vấn đề về hiện thực xã hội và cái nhìn đa diện về con người .30

2.1.1. Cái nhìn sâu sắc về hiện thực chiến tranh và sau chiến tranh . 30

2.1.2. Cái nhìn đa diện về con người . 37

2.2. Quan niệm về nghề văn, trăn trở của người cầm bút 46

2.2.1. Những cảm nhận về văn học trong nước và thế giới . 53

2.2.2. Những chuyển biến tư tưởng, nhận thức về nghề văn có ý nghĩa

trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu 56

2.2.2.1. Thiên chức của người cầm bút 58

2.2.2.2. Cách phản ánh hiện thực xã hội . 60

CHưƠNG III: CHÂN DUNG NGUYỄN MINH CHÂU QUA DI CẢO62

3.1. Nguyễn Minh Châu - gương mặt đời thường . 63

3.1.1. Một con người thành thực với công việc, với vợ con, bạn bè

đồng nghiệp và với chính mình .63

3.1.1.1. Thành thực với chính mình . 63

3.1.1.2. Thành thực với vợ con . 67

3.1.1.3. Tình cảm với bạn bè đồng nghiệp . 69

3.1.2. Đối mặt với bạo bệnh . 71

3.1.2.1. Chống chọi với bệnh tật với tất cả ý chí và niềm tin . 71

3.1.2.2. Những sáng tác trên giường bệnh 72

3.2. Nguyễn Minh Châu - gương mặt nghệ sĩ lớn . 74

3.2.1. Gắn bó với quê hương và vùng đất “nóng” Quảng Trị 74

3.2.2. Những đột phá trong sáng tác . 80

3.2.2.1. Nguyễn Minh Châu với Phiên chợ Giát, Khách ở quê ra, Miền

cháy, Dấu chân người lính, Cỏ lau .

3.2.2.2. Nguyễn Minh Châu với các trang phê bình tiểu luận . 87

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY