Luận văn Dây chuyền cung cấp phụ gia, thiết kế và bảo trì hệ thống lọc bụi tay áo năng suất 150000 m3/h tại trạm xi măng cát lái, công ty Holcim Việt Nam

MỤC LỤC Mục Trang Lời nói đầu 0Mục lục 1Chương 1: Dây Chuyền Cung Cấp Phụ Gia Của Trạm Xi Măng 2 1.1. Sơ lược về Trạm xi măng 21.2. Các thiết bị trong dây chuyền 71.3. Quy trình công nghệ 13Chương 2: Hệ Thống Lọc Bụi 152.1. Các thiết bị lọc bụi và làm sạch không khí 152.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống quạt hút 172.3. Thông số kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi tay áo 182.4. Hệ thống làm sạch 212.5. Vải lọc 24Chương 3: Tính Toán Và Lựa Chọn Các Thiết Bị 263.1. Túi lọc 263.2. Vít tải 323.3. Tang nạp liệu 633.4. Kết cấu khung đỡ hệ của hệ thống lọc bụi 79Chương 4: Bảo Trì Hệ Thống Lọc Bụi 1024.1. Túi lọc và hệ thống điều khiển 1024.2. Vít tải 1034.3. Tang nạp liệu 109Chương 5: Qui Trình Công Nghệ Chế Tạo Bulông 110Tài liệu tham khảo 121Kết luận

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời nói đầu 0

Mục lục 1

Chương 1: Dây Chuyền Cung Cấp Phụ Gia Của Trạm Xi Măng 2

1.1. Sơ lược về Trạm xi măng 2

1.2. Các thiết bị trong dây chuyền 7

1.3. Quy trình công nghệ 13

Chương 2: Hệ Thống Lọc Bụi 15

2.1. Các thiết bị lọc bụi và làm sạch không khí 15

2.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống quạt hút 17

2.3. Thông số kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi tay áo 18

2.4. Hệ thống làm sạch 21

2.5. Vải lọc 24

Chương 3: Tính Toán Và Lựa Chọn Các Thiết Bị 26

3.1. Túi lọc 26

3.2. Vít tải 32

3.3. Tang nạp liệu 63

3.4. Kết cấu khung đỡ hệ của hệ thống lọc bụi 79

Chương 4: Bảo Trì Hệ Thống Lọc Bụi 102

4.1. Túi lọc và hệ thống điều khiển 102

4.2. Vít tải 103

4.3. Tang nạp liệu 109

Chương 5: Qui Trình Công Nghệ Chế Tạo Bulông 110

Tài liệu tham khảo 121

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY