Luận văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001-2007 4

I. TỔNG QUAN VỀ TỈNH PHÚ THỌ 4

1. Môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ 4

1.1. Điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển Kinh tế - Xã hội 4

1.2. Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của Phú Thọ 9

1.3. Môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ 18

2. Vài nét về hoạt động đầu tư phát triển tại Phú Thọ giai đoạn 2001-2007 21

2.1. Bối cảnh chung 21

2.2. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển tại Phú Thọ 27

2.3. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển 29

2.4. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển 32

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001-2007 34

1. Sự cần thiết phải thu hút FDI tại Tỉnh Phú Thọ 34

2. Các nhân tố tác động tới thu hút vốn FDI tại Tỉnh Phú Thọ 37

3. Các biện pháp thu hút FDI đã thực hiện tại Phú Thọ 39

3.1. Xúc tiến đầu tư nước ngoài 39

3.2. Tiếp nhận, thụ lý và cấp phép các dự án FDI 39

3.3. Chế độ ưu đãi và hỗ trợ triển khai FDI 40

4. Quy mô thu hút FDI tại Phú Thọ 44

5. Cơ cấu vốn FDI tại Phú Thọ 48

5.1. Theo hình thức đầu tư 48

5.2. Theo đối tác 49

5.3. Theo địa bàn đầu tư 50

5.4. Theo ngành, lĩnh vực 52

6. Triển khai các dự án FDI tại Phú Thọ 53

6.1. Mức độ hoàn thành công việc 53

6.2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư 54

6.3. Hoạt động của doanh nghiệp FDI 56

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001-2007 59

1. Các kết quả đạt được 59

1.1. Thu hút FDI 59

1.2. Triển khai các dự án FDI 61

2. Các hạn chế và nguyên nhân 62

2.1. Thu hút FDI 62

2.2. Triển khai các dự án FDI 66

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI VỐN FDI TẠI TỈNH PHÚ THỌ 69

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU THU HÚT FDI CỦA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2008-2020 69

1. Định hướng phát triển Kinh tế-Xã hội của Tỉnh Phú Thọ 69

1.1. Các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội cơ bản tới 2020 69

1.2. Huy động vốn đầu tư tới 2020 76

2. Quan điểm về thu hút FDI 78

2.1. Xác định FDI là nguồn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư trong nước 78

2.2. Đa dạng hóa các đối tác đầu tư nước ngoài 79

2.3. Thu hút FDI đi kèm ổn định chính trị và xã hội 79

3. Định hướng thu hút FDI 80

3.1. Ưu tiên lĩnh vực công nghiệp chế biến và công nghệ cao 80

3.2. Thu hút có chọn lọc FDI vào khu vực dịch vụ 81

3.3. Ưu tiên đầu tư vào xây dựng hạ tầng KCN,CCN 81

3.4. Ưu tiên dự án vốn lớn và công nghệ hiện đại 82

4. Quan điểm triển khai các dự án FDI 83

4.1. Chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư 83

4.2. Khuyến khích các doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất và tạo điều kiện chuyển đổi hình thức đầu tư 83

4.3. Đầu tư phát triển hạ tầng KCN-CCN 84

5. Mục tiêu thu hút FDI tới 2020 85

5.1. Tổng quan về thu hút FDI đến 2020 85

5.2. Danh mục các dự án thu hút FDI chủ yếu đến 2020 86

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI VỐN FDI TẠI TỈNH PHÚ THỌ 89

1. Một số giải pháp chung 89

2. Giải pháp thu hút vốn FDI 90

2.1. Quy mô vốn FDI 90

2.2. Cơ cấu vốn FDI 95

3. Giải pháp triển khai các dự án FDI 97

3.1. Mức độ hoàn thành công việc 97

3.2. Thực hiện vốn FDI 98

3.3. Hoạt động của doanh nghiệp FDI 100

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 102

1. Với nhà nước 102

2. Với tỉnh Phú Thọ 103

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY