Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu lai - Trường Hải, Quảng Nam

Đối với nhóm cán bộ quản lý

 Đào tạo trong công việc: với hình thức luân chuyển vị

trí công tác.

 Đào tạo ngoài công việc: lựa chọn và thiết kế các khóa

đào tạo ngắn hạn trang bị cho cán bộ quản lý về khoa

học quản lý.

+ Đối với chuyên viên và CBCNV làm nghiệp vụ

 Đào tạo trong công việc: nên áp dụng cụ thể các hình

thức sau:Kèm cặp, chỉ dẫn công việc; Luân chuyển

công việc.

 Đào tạo ngoài công việc: Nên thường xuyên mở các

lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn ngoài công việc

nhằm củng cố và cập nhật những kiến thức mới để

nâng cao hiệu quả làm việc.

+ Đối với công nhân sản xuất trực tiếp

 Đào tạo trong công việc: nên áp dụng phương pháp

đào tạo 3 bước cơ bản gồm: Học tập quy trình, quy

định chung; Đào tạo cơ bản công việc tại đơn vị cơ sở;

Phân công cán bộ, nhân viên lành nghề kèm cặp, chỉ

việc tại cấp tổ sản xuất cho người học thực hiện cho

đến khi thành thạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY