Luận văn Đánh giá thực trạng huy động và cho vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp nông thôn tại NHNo & PTNT huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Nguồn vốn huy động của NHNo & PTNT huyện Thuận Thành ngày càng tăng nhanh. Quán triệt phương châm đi vay để cho vay", Ngân hàng đã đặt nguồn vốn huy động lên hàng đầu, bằng mọi biện pháp để tăng nguồn vốn vì hoạt động của Ngân hàng phụ thuộc vào nguồn vốn huy động được. Những năm qua ngân hàng đã áp dụng các mức lãi suất huy động linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức huy động nên đã tự cân đối được lượng tiền mặt trên địa bàn để cho vay, chi trả tiền gửi và thanh toán sòng phẳng các khoản chi. Do đó đã tạo được lòng tin đối với khách hàng.

Nguồn vốn huy động của NHNo & PTNT huyện Thuận Thành ngày càng tăng nhanh. Quán triệt phương châm đi vay để cho vay", Ngân hàng đã đặt nguồn vốn huy động lên hàng đầu, bằng mọi biện pháp để tăng nguồn vốn vì hoạt động của Ngân hàng phụ thuộc vào nguồn vốn huy động được. Những năm qua ngân hàng đã áp dụng các mức lãi suất huy động linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức huy động nên đã tự cân đối được lượng tiền mặt trên địa bàn để cho vay, chi trả tiền gửi và thanh toán sòng phẳng các khoản chi. Do đó đã tạo được lòng tin đối với khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY