Luận văn Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện tuyến trung ương

MỤC LỤC.1

DANH MỤC CÁC BẢNG.4

BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT .5

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 - TỔNG QUAN.3

1.1. Quản lý chất thải y tế .3

1.1.1. Các khái niệm.3

1.1.2. Phân loại chất thải y tế .4

1.1.3. Các Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải y tế tại Việt Nam 6

1.1.4. Quản lý CTRYT theo Quyết định số 43/2007/BYT .8

1.1.5. Quản lý CTRYT theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT.12

1.1.6. Những nguy cơ của chất thải y tế đối với sức khỏe con người.14

1.1.7. Các phương pháp xử lý CTRYT.17

1.2. Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế trên Thế giới.20

1.3. Các nghiên cứu về quản lý chất thải rắn y tế tại Việt Nam.22

1.3.1. Các nghiên cứu quản lý chung về chất thải rắn y tế .22

1.3.2. Các nghiên cứu về kiến thức, thực hành trong quản lý CTRYT .26

1.4. Quản lý nước thải y tế tại Việt Nam .27

1.4.1. Khái niệm về nước thải y tế .27

1.4.2. Khối lượng phát sinh nước thải y tế.27

1.4.3. Các phương pháp xử lý nước thải y tế.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY