Luận văn Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng nam và Đà Nẵng

Về hàm lượng các KLN Mn, Zn, Pb, Cd và Cr trong đất và gạo:

Hàm lượng tất cả các KLN Mn, Zn, Pb, Cd và Cr trong đất nông

nghiệp tại 2 vùng nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho phép khi so

sánh với QCVN 03:2008 về hàm lượng KLN trong đất nông nghiệp của

Bộ Tài nguyên Môi trường và Tiêu chuẩn tối đa cho phép của KLN

trong đất nông nghiệp của Trung Quốc.

Hàm lượng Cd, Cr và Zn trong gạo tại hai xã Hòa Châu và Điện

Phương vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 8-2:2011 của Bộ

Y tế (0,4 mg/kg); GB 2762-2012 của Trung Quốc (1,0 mg/kg). Tuy

nhiên, hàm lượng trung bình của Mn và Pb vượt quá nhiều lần so với

TCCP của WHO (1994) và QCVN 8-2:2011 của Bộ Y tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY