Luận văn Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L 23 , L24 , LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

MỞ ĐẦU. . 1Chương 1. Tổng quan tài liệu. 31.1. Giá trị kinh tế, đặc điểm nông sinh học và tình hình sản xuất lạc trên thế giới và ở Việt Nam .31.2.Tính chịu hạn ở thực vật. . 51.3. Một số thành tựu nuôi cấy mô và tế bào thực vật vào việc đánh giá khả năng chịu hạn và chọn dòng biến dị soma .91.4. Kỹ thuật RAPD trong phân tích hệ gen thực vật .11Chương 2. Vật liệu và phương pháp. 132.1. Vật liệu. .132.2. Hóa chất, thiết bị và địa điểm nghiên cứu 132.3. Phương pháp nghiên cứu .142.3.1. Phương pháp hóa sinh .142.3.2. Phương pháp sinh lý .172.3.3. Phương pháp nuôi cấy in vitro .182.3.4. Phương pháp nghiên cứu trên đồng ruộng .202.3.5. Phương pháp sinh học phân tử .20Chương 3. Kết quả và thảo luận .223.1. Hàm lượng protein và lipit của các giống lạc nghiên cứu .223.2. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L24, LCB, L23, LBK, LTB, L08 233.2.1. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L24, LCB, L23, LBK, LTB,L08 ở giai đoạn hạt nảy mầm .233.2.2. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L 24, LCB, L23, LBK, LTB,L08ở giai đoạn cây non 3 lá bằng phương pháp gây hạn nhân tạo. . . .323.2.3. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L 24, LCB, L23, LBK, LTB,L08 ở giai đoạn mô sẹo.393.2.4. Phân nhóm các giống lạc nghiên cứu dựa trên sự phản ứng ở giai đoạn mô sẹo, giai đoạn hạt nảy mầm và giai đoạn cây non .433.3. Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn ở các giống lạc bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. .453.3.1 Kết quả sàng lọc dòng tế bào chịu hạn bằng kỹ thuật thổi khô, tái sinh cây và tạo cây hoàn chỉnh. .453.3.2. Phân tích mức độ biến động di truyền một số đặc điểm nông học quần thể R0 . .45 3.3.3. Nhận xét về chọn dòng tế bào chịu mất nước và đặc điểm nông học quần thểR0 . .503.4. Đánh giá sự thay đổi ADN genome của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước. .513.4.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số513.4.2. Phân tích đa hình ADN bằng kỹ thuật RAPD523.4.3. Nhận xét về sự đa hình ADN của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước58KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 60CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ. 61TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62

MỞ ĐẦU. . 1

Chương 1. Tổng quan tài liệu. 3

1.1. Giá trị kinh tế, đặc điểm nông sinh học và tình hình sản xuất lạc trên thế giới và ở Việt

Nam .3

1.2.Tính chịu hạn ở thực vật. . 5

1.3. Một số thành tựu nuôi cấy mô và tế bào thực vật vào việc đánh giá khả năng

chịu hạn và chọn dòng biến dị soma .9

1.4. Kỹ thuật RAPD trong phân tích hệ gen thực vật .11

Chương 2. Vật liệu và phương pháp. 13

2.1. Vật liệu. .13

2.2. Hóa chất, thiết bị và địa điểm nghiên cứu 13

2.3. Phương pháp nghiên cứu .14

2.3.1. Phương pháp hóa sinh .14

2.3.2. Phương pháp sinh lý .17

2.3.3. Phương pháp nuôi cấy in vitro .18

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu trên đồng ruộng .20

2.3.5. Phương pháp sinh học phân tử .20

Chương 3. Kết quả và thảo luận .22

3.1. Hàm lượng protein và lipit của các giống lạc nghiên cứu .22

3.2. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L24, LCB, L23, LBK, LTB, L08 23

3.2.1. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L24, LCB, L23, LBK, LTB,L08 ở giai đoạn

hạt nảy mầm .23

3.2.2. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L 24, LCB, L23, LBK, LTB,L08

ở giai đoạn cây non 3 lá bằng phương pháp gây hạn nhân tạo. . . .32

3.2.3. Khả năng chịu hạn của các giống lạc L 24, LCB, L23, LBK, LTB,L08 ở giai đoạn mô

sẹo.39

3.2.4. Phân nhóm các giống lạc nghiên cứu dựa trên sự phản ứng ở giai đoạn mô sẹo, giai

đoạn hạt nảy mầm và giai đoạn cây non .43

3.3. Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn ở các giống lạc bằng kỹ thuật

nuôi cấy in vitro. .45

3.3.1 Kết quả sàng lọc dòng tế bào chịu hạn bằng kỹ thuật thổi khô, tái sinh cây và

tạo cây hoàn chỉnh. .45

3.3.2. Phân tích mức độ biến động di truyền một số đặc điểm nông học quần thể R0 . .45

3.3.3. Nhận xét về chọn dòng tế bào chịu mất nước và đặc điểm nông học quần thể

R0 . .50

3.4. Đánh giá sự thay đổi ADN genome của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô

sẹo chịu mất nước. .51

3.4.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số51

3.4.2. Phân tích đa hình ADN bằng kỹ thuật RAPD52

3.4.3. Nhận xét về sự đa hình ADN của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo

chịu mất nước58

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 60

CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ. 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY