Luận văn Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An

MỤC LỤCLời cam đoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục chữ viết tắt vDanh mục bảng vi1 MỞ ĐẦU 11.1 Tính cấp thiết của đề tài 11.2 Ýnghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 11.3 Mục đích - yêu cầu của đề tài 22 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 32.1 Khái niệm bất đồng sản và thị trường bất đồng sản 32.2 Giá đất, định giá đất và thị trường bất đồng sản trên thế giới 52.3 Đất đai, nhà ở trong thị trường bất đồng sản những năm qua 142.4 Thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam 213 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 463.1 Đối tượng nghiên cứu 463.2 Nội dung nghiên cứu 463.3 Phương pháp nghiên cứu 474 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 494.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 494.1.1 Đặc điểm tự nhiên 494.1.2 Các nguồn tài nguyên 514.1.3 Tình hình kinh tế xã hội 544.1.4 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Cửa Lò 594.2 Công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An trong những năm qua 644.2.1 Các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất ở áp dụng ở địa bàn thị xã Cửa Lò 644.2.2 Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Nghệ An 654.2.3 Căn cứ để xác định giá sàn 704.3 Kết quả đấu giá tại một số dự án điều tra đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An 704.3.1 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phía Tây trường Lê Thị Bạch Cát địa điểm thuộc xã Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. 714.2.2 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại khu quy hoạch dân cư khách sạn Công Đoàn thuộc phường Thu Thủy - thị xã Cửa Lò. 764.3.3 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại đường ngang số 19-20, phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò. 774.3.4 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại đường 13 - 14 xã Nghi Hương - thị xã Cửa Lò 834.4 Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án 874.4.1 Hiệu quả kinh tế 874.4.2 Hiệu quả xã hội 894.4.3 Hiệu quả đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai 914.5 Một số hạn chế của công tác đấu giá quyền sử dụng đất 924.5.1 Công tác tổ chức 924.5.2 Đối với người tham gia đấu giá 934.5.3 Đối với công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị: 944.6 Một số đề xuất đối với công tác đấu giá đất 945 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 975.1 Kết luận 975.2 Đề nghị 98TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt v

Danh mục bảng vi

1 MỞ ĐẦU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Ýnghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1

1.3 Mục đích - yêu cầu của đề tài 2

2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 3

2.1 Khái niệm bất đồng sản và thị trường bất đồng sản 3

2.2 Giá đất, định giá đất và thị trường bất đồng sản trên thế giới 5

2.3 Đất đai, nhà ở trong thị trường bất đồng sản những năm qua 14

2.4 Thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam 21

3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46

3.1 Đối tượng nghiên cứu 46

3.2 Nội dung nghiên cứu 46

3.3 Phương pháp nghiên cứu 47

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49

4.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 49

4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 49

4.1.2 Các nguồn tài nguyên 51

4.1.3 Tình hình kinh tế xã hội 54

4.1.4 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Cửa Lò 59

4.2 Công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An trong những năm qua 64

4.2.1 Các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất ở áp dụng ở địa bàn thị xã Cửa Lò 64

4.2.2 Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Nghệ An 65

4.2.3 Căn cứ để xác định giá sàn 70

4.3 Kết quả đấu giá tại một số dự án điều tra đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An 70

4.3.1 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phía Tây trường Lê Thị Bạch Cát địa điểm thuộc xã Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. 71

4.2.2 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại khu quy hoạch dân cư khách sạn Công Đoàn thuộc phường Thu Thủy - thị xã Cửa Lò. 76

4.3.3 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại đường ngang số 19-20, phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò. 77

4.3.4 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại đường 13 - 14 xã Nghi Hương - thị xã Cửa Lò 83

4.4 Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án 87

4.4.1 Hiệu quả kinh tế 87

4.4.2 Hiệu quả xã hội 89

4.4.3 Hiệu quả đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai 91

4.5 Một số hạn chế của công tác đấu giá quyền sử dụng đất 92

4.5.1 Công tác tổ chức 92

4.5.2 Đối với người tham gia đấu giá 93

4.5.3 Đối với công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị: 94

4.6 Một số đề xuất đối với công tác đấu giá đất 94

5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 97

5.1 Kết luận 97

5.2 Đề nghị 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY