Luận văn Đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Ô tô tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

DANH MỤC CÁC HÌNH.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. vi

MỤC LỤC. viii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.1

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ .6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN.6

1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO .6

1.2. QUAN NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐÀO TẠO.11

1.2.1. Chất lượng.11

1.2.2. Đánh giá đào tạo.11

1.2.3. Phương pháp đánh giá thông qua các mô hình .11

1.2.3.1. Mô hình đánh giá của Mỹ .12

1.2.3.2. Mô hình các yếu tố tổ chức (Organizational Elements Model) .13

1.2.3.3. Phương pháp đánh giá Donal L Kirkpatrick (mô hình đánh giá bốn cấp độ).13

1.2.3.4. Phương pháp ISO 9000: 2000.19

1.2.3.5. Mô hình đánh giá năng lực ASK.19

1.2.4. Xây dựng mô hình đánh giá về đào tạo .19

1.2.4.1. Cấu trúc của các yếu tố. .20

1.2.4.2. Nội dung đánh giá .22

1.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU.25

1.3.1. Thiết kế công cụ điều tra khảo sát (bảng hỏi) .25

1.3.2. Thiết kế nghiên cứu.26

1.3.2.1 Nghiên cứu thử.27

1.3.2.2 Nghiên cứu chính thức và phương pháp phân tích.27

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ TẠI TRƯỜNG CAO

ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HOÁ .30

2.1. KHÁI QUÁT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở

TỈNH THANH HOÁ.30

2.1.1. Vị trí địa lý và dân số tỉnh Thanh Hoá.30

2.1.2. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 .30

2.2. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CĐNCN THANH HOÁ .32

2.2.1. Cơ cấu tổ chức và thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên. .32

2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức .32

2.2.1.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên.34

2.2.2. Quy mô đào tạo.37

2.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học .38

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ .38

2.4. THỰC TRẠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CĐNCN

THANH HÓA.41

2.4.2. Thực trạng về sự đánh giá của doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp

ngành Công nghệ Ôtô. .42

2.5. ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU.45

2.6. ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO.46

2.6.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha .46

2.6.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - exploratory factor analysis).54

2.6.3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình - phân tích hồi quy .60

2.7. ĐÁNH GIÁ CHUNG.69

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP

THANH HOÁ .73

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020.73

3.1.1. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2015.73

3.1.1.1. Mục tiêu chung.73

3.1.1.2. Mục tiêu cụ thể.74

3.1.2. Tầm nhìn đến năm 2020.75

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP

THANH HOÁ .78

3.2.1. Nâng cao kiến thức cho sinh viên .78

3.2.2. Nâng cao kỹ năng cho sinh viên .79

3.2.3. Xây dựng chương trình đào tạo cân đối giữa lý thuyết và thực hành.80

3.2.4. Nâng cao nhận thức, thái độ nghề nghiệp cho sinh viên.81

3.2.5. Tăng cường sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.82

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.84

1. KẾT LUẬN.84

2. KIẾN NGHỊ .85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.89

PHỤ LỤC.92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY