Luận văn Đánh giá bộ kit forenseq trên hệ thống miseq fgx ứng dụng trong định danh cá thể người Việt Nam

ỤC LỤ

Mở đầu .1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.3

1.1 Lịch sử nghiên cứu chỉ thị ADN ứng dụng trong khoa học hình sự .3

1.2 Chỉ thị ADN sử dụng trong khoa học hình sự .4

1.2.1 STR – Short Tandem Repeats .4

1.2.2 SNP – Single Nucleotide Polymorphism .7

1.3 Các phương pháp phân tích sử dụng chỉ thị ADN .9

1.3.1 Đa hình chiều dài các đoạn cắt giới hạn (RFLP – Retriction Fragment

Length Polymorphism) .9

1.3.2 Phương pháp PCR các chỉ thị STRs .10

1.3.3 Điện di và phát hiện STRs .10

1.3.4 Giải trình tự thế hệ mới – Next Generation Sequencing (NGS).11

1.4 Hệ thống giải trình tự thế hệ mới của ILLUMINA – MiSeq FGx.14

1.4.1 Công nghệ giải trình tự của Illumina.14

1.4.2 Giải pháp NGS cho linh vực hình sự của Illumina .16

1.4.3 Tình hình thực tế ở Việt Nam .17

Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19

2.1 Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị .19

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu.19

2.1.2 Hóa chất .19

2.1.3 Dụng cụ thí nghiệm .19

2.2 Phương pháp nghiên cứu.19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY