Luận văn Công nghệ sản xuất mì sợi

ỤC LỤCPHẦN 1: GIỚI THIỆU MỲ SỢI VÀ MỲ ĂN LIỀN 2I. XUẤT XỨ CỦA SẢN PHẨM MỲ SỢI VÀ MỲ ĂN LIỀN 3II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MỲ ĂN LIỀN HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM 3III. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ TÍNH TIẾN DỤNG CỦA MỲ SỢI 3IV. PHÂN LOẠI MỲ SỢI 4PHẦN 2: NGUYÊN LIỆU 8I. BỘT MỲ 9II. DẦU CHIÊN 14III. CÁC PHỤ GIA KHÁC 15PHẦN 3: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ SỢI 20QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ SỢI 21PHẦN 4: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 24I. SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 25SƠ ĐỒ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 27THIẾT BỊ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 28II. THUYẾT MINH QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 31PHẦN 5: SẢN PHẨM MỲ ĂN LIỀN 42I. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 43II. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 43TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

ỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU MỲ SỢI VÀ MỲ ĂN LIỀN 2

I. XUẤT XỨ CỦA SẢN PHẨM MỲ SỢI VÀ MỲ ĂN LIỀN 3

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MỲ ĂN LIỀN HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM 3

III. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ TÍNH TIẾN DỤNG CỦA MỲ SỢI 3

IV. PHÂN LOẠI MỲ SỢI 4

PHẦN 2: NGUYÊN LIỆU 8

I. BỘT MỲ 9

II. DẦU CHIÊN 14

III. CÁC PHỤ GIA KHÁC 15

PHẦN 3: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ SỢI 20

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ SỢI 21

PHẦN 4: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 24

I. SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 25

SƠ ĐỒ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 27

THIẾT BỊ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 28

II. THUYẾT MINH QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 31

PHẦN 5: SẢN PHẨM MỲ ĂN LIỀN 42

I. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 43

II. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY