Luận văn Cải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà rịa vũng tàu (busadco)

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP. 4

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác đánh giá thực hiện công việc

trong doanh nghiệp . 4

1.1.1. Khái niệm về công tác đánh giá thực hiện công việc. 4

1.1.2. Vai trò của công tác đánh giá thực hiện công việc. 4

1.1.3. Mối quan hệ giữa công tác đánh giá thực hiện công việc với các hoạt động

quản trị nhân lực khác . 5

1.2. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống

đánh giá . 6

1.2.1. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 6

1.2.2. Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 9

1.2.3. Các lỗi cần tránh. 9

1.3. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc. 10

1.3.1. Phương pháp xếp hạng luân phiên (Ranking method) . 10

1.3.2. Phương pháp so sánh (Comparisons method). 11

1.3.3. Phương pháp phân bổ bắt buộc (Forced distribution mathod). 12

1.3.4. Phương pháp danh mục kiểm tra (Checklist method). 12

1.3.5. Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng (Critical Incident method) . 13

1.3.6. Phương pháp bản tường thuật . 14

1.3.7. Phương pháp thang đo dựa trên hành vi (Behaviorally Anchored Rating Scale

-BARS) . 15

1.3.8. Phương pháp mức thang điểm (Rating Scale method). 16

1.3.9. Phương pháp quản lý theo mục tiêu (Management By Objectives-M.B.O) . 17

1.3.10. Tổng hợp các phương pháp đánh giá thực hiện công việc . 19

1.4. Quy trình và nội dung đánh giá thực hiện công việc. 21

1.4.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY