Luận văn Cái đói - Chủ đề ám ảnh trong nhiều tác phẩm của Nam Cao

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT.MỞ ĐẦU1.Lí do chọn đề tài.2. Lịch sử vấn đề.3. Mục đích, yêu cầu.4. Phạm vi đề tài.5. Phương pháp nghiên cứu.CHƯƠNG 1CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC THUẬT NGỮ: CHỦ ĐỀ VÀ CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH.1.1. Khái niệm về tính biểu hiện của chủ đề.1.1.1. Khái niệm về chủ đề.1.1.2. Biểu hiện của chủ đề.1.2. Khái niệm về chủ đề ám ảnh.CHƯƠNG 2TÁC GIẢ NAM CAO2.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác.2.1.1. Cuộc đời.2.1.2. Sự nghiệp sáng tác.2.2. Quan điểm sáng tác.2.2.1. Quan điểm sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám – 1945.2.2.2. Quan điểm sáng tác của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám – 1945.2.3. Nam Cao với làng Đại Hoàng.2.4. Hai loại đề tài trong sáng tác của Nam Cao.2.4.1. Đề tài về người nông dân nghèo.2.4.2. Đề tài về người trí thức tiểu tư sản nghèo.CHƯƠNG 3CÁI ĐÓI – VẤN ĐỀ BAO TRÙM TRONG NHIỀU TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – 1945.3.1 Cái đói và chết đói – hiện tượng xuyên suốt trong nhiều tác phẩm của Nam Cao.3.1.1. Cái đói – vấn đề cái ăn và sự tồn tại.3.1.2. Cái đói và nỗi ám ảnh “chết đói”.3.1.3. Cái đói và nhân cách, nhân tính con người.3.2. Tư tưởng “chúng ta phải chống lại nạn đói” trong tác phẩm của Nam Cao.3.5.1. Vì sao người ta đói?3.5.2. Con người “rất có thể đáng yêu nếu không đói cơm”.3.5.3. “Hoàn cảnh đổi, rất có thể là người đổi, tâm tính đổi.”KẾT LUẬNTài liệu tham khảo.Phụ lục.Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.Nhận xét của giáo viên phản biện.

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT.

MỞ ĐẦU

1.Lí do chọn đề tài.

2. Lịch sử vấn đề.

3. Mục đích, yêu cầu.

4. Phạm vi đề tài.

5. Phương pháp nghiên cứu.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC THUẬT NGỮ:

CHỦ ĐỀ VÀ CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH.

1.1. Khái niệm về tính biểu hiện của chủ đề.

1.1.1. Khái niệm về chủ đề.

1.1.2. Biểu hiện của chủ đề.

1.2. Khái niệm về chủ đề ám ảnh.

CHƯƠNG 2

TÁC GIẢ NAM CAO

2.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác.

2.1.1. Cuộc đời.

2.1.2. Sự nghiệp sáng tác.

2.2. Quan điểm sáng tác.

2.2.1. Quan điểm sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám – 1945.

2.2.2. Quan điểm sáng tác của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám – 1945.

2.3. Nam Cao với làng Đại Hoàng.

2.4. Hai loại đề tài trong sáng tác của Nam Cao.

2.4.1. Đề tài về người nông dân nghèo.

2.4.2. Đề tài về người trí thức tiểu tư sản nghèo.

CHƯƠNG 3

CÁI ĐÓI – VẤN ĐỀ BAO TRÙM TRONG NHIỀU TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – 1945.

3.1 Cái đói và chết đói – hiện tượng xuyên suốt trong nhiều tác phẩm của Nam Cao.

3.1.1. Cái đói – vấn đề cái ăn và sự tồn tại.

3.1.2. Cái đói và nỗi ám ảnh “chết đói”.

3.1.3. Cái đói và nhân cách, nhân tính con người.

3.2. Tư tưởng “chúng ta phải chống lại nạn đói” trong tác phẩm của Nam Cao.

3.5.1. Vì sao người ta đói?

3.5.2. Con người “rất có thể đáng yêu nếu không đói cơm”.

3.5.3. “Hoàn cảnh đổi, rất có thể là người đổi, tâm tính đổi.”

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.

Nhận xét của giáo viên phản biện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY