Luận văn Cách dùng chữ đặt tên của người Trung Quốc và hàm ý văn hoá của nó

目录绪 论 1第 一 章 中 国 人 姓 名 概 述 3一、中 国 人 姓 名 概 述 31.姓 32.名 53.字 64.号 7 5.其它(小名、笔名、艺名) 8二、姓名、语言、文化之间的关系 91.语言与文化 92.姓名与文化 113.姓名与汉字 12三、有 关 中 国 姓 名 的 研 究 12小结 16第二章 中国人起名用字及其文化含义 17一、中国人起名用字 171.人名的语音 172.人名的字形 193.人名的字义 233.1.男名女名之间的差异 243.1.1.男人起名用字 243.1.1.1.多用光宗耀祖之字 243.1.1.2.多用英武博大之字 253.1.1.3.多用阳刚之字 253.1.1.4.多用表示吉祥、福禄和预兆事业发达之字 263.1.2.女人起名用字 263.1.2.1.多用女性字 263.1.2.2.多用花鸟字 273.1.2.3.多用闺物字 273.1.2.4多用珍宝字 273.1.2.5多用彩艳字 273.1.2.6.多用柔景字 283.1.2.7.多用柔情字 283.1.2.8.多用女德字 283.1.3.两性通用字及其内涵 283.1.4.女姓名的男性化和男性名的女性化 303.1.4.1.女子用男名 303.1.4.2.男子用女名 303.2.不同时代的人名特点 313.2.1.形式上的特点 313.2.2.内容的特点 32二、中国人起名用字的考察结果分析 34三.中国人名的文化含义 381.中国人名辈分排行 381.1.名字与字辈谱 381.2.名字与排行 402.名字与出生时间 423. 名字与期望 433.1.父母期望孩子做为有道德的人 433.2.期望孩子学识渊博、多艺多才 443.3.期望孩子身体健康、姿容俊美 443.4.期望孩子生活富足、事业有成 443.5.期望孩子生活富足、平平安安 453.6.期望孩子自立自强、功成名就 454.名字与托物言志 454.1.以花卉托物言志 464.2.以木托物言志 464.3.以动物托物言志 474.4.以其他物质来托物言志 47小结 48第三章 研究结果在对越汉语教学中的运用 49 一.越南学生了解中国人名的情况 49二.越南学生姓名翻译的偏误及偏误分析 501.汉越音使用偏误 502.人名用字的偏误 522.1.从名字区分性别 522.2.越译汉 533.自我介绍方法不当 54三.教学建议 551.着重培养学生汉越音使用 552.适当介绍中国人名及其文化含义 563.规范人名翻译用字 57小结 58结语 59参考资料 61附录 63

1

3

一、中

3

1.姓

3

2.名

5

3.字

6

4.号

7

5.

其它(小名、笔名、

名)

8

二、姓名、

言、文化之

的关系

9

1.

言与文化

9

2.

姓名与文化

11

3.

姓名与

12

三、有

12

16

第二章

中国人起名用字及其文化含

17

一、中国人起名用字

17

1

.人名的

17

2.

人名的字形

19

3.

人名的字

23

3.1.

男名女名之

的差异

24

3.1.1.

男人起名用字

24

3.1.1.1.

多用光宗耀祖之字

24

3.1.1.2.

多用英武博大之字

25

3.1.1.3.

多用阳

之字

25

3.1.1.4.

多用表示吉祥、福禄和

兆事

业发

达之字

26

3.1.2.

女人起名用字

26

3.1.2.1.

多用女性字

26

3.1.2.2.

多用花

27

3.1.2.3.

多用

物字

27

3.1.2.4

多用珍宝字

27

3.1.2.5

多用彩

27

3.1.2.6.

多用柔景字

28

3.1.2.7.

多用柔情字

28

3.1.2.8.

多用女德字

28

3.1.3.

两性通用字及其内涵

28

3.1.4.

女姓名的男性化和男性名的女性化

30

3.1.4.1.

女子用男名

30

3.1.4.2.

男子用女名

30

3.2.

不同

代的人名特点

31

3.2.1.

形式上的特点

31

3.2.2.

内容的特点

32

二、中国人起名用字的考察

果分析

34

三.中国人名的文化含

38

1.

中国人名

分排行

38

1.1.

名字与字

辈谱

38

1.2.

名字与排行

40

2.

名字与出生

时间

42

3.

名字与期望

43

3.1.

父母期望孩子做

有道德的人

43

3.2.

期望孩子学

渊博、多

多才

44

3.3.

期望孩子身体健康、姿容俊美

44

3.4.

期望孩子生活富足、事

有成

44

3.5.

期望孩子生活富足、平平安安

45

3.6.

期望孩子自立自

、功成名就

45

4.

名字与托物言志

45

4.1.

以花卉托物言志

46

4.2.

以木托物言志

46

4.3.

物托物言志

47

4.4.

以其他物

来托物言志

47

48

第三章

研究

果在

汉语

教学中的运用

49

一.越南学生了解中国人名的情况

49

二.越南学生姓名翻

的偏

及偏

分析

50

1.

越音使用偏

50

2.

人名用字的偏

52

2.1.

从名字区分性

52

2.2.

译汉

53

3.

自我介

方法不当

54

三.教学建

55

1.

着重培养学生

越音使用

55

2.

适当介

中国人名及其文化含

56

3.

范人名翻

用字

57

58

结语

59

参考

61

63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY