Luận văn Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tỉnh Thái Nguyên)

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM

TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRONG LUẬT HÌNH

SỰ VIỆT NAM . 9

1.1. Khái niệm, đặc điểm của các tội xâm phạm trật tự quản lý

hành chính. 9

1.1.1. Khái niệm trật tự quản lý hành chính. 9

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm các tội xâm phạm trật tự quản lý hành

chính theo Luật hình sự Việt Nam . 10

1.2. Lịch sử lập pháp hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý

hành chính. 15

1.2.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước khi

có Bộ luật hình sự năm 1985. 15

1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến nay. 19

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG.24

2.1. Quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm

trật tự quản lý hành chính. 24

2.1.1. Những dấu hiệu pháp lý chung của các tội xâm phạm trật tự

quản lý hành chính . 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY