Luận văn Các sắc thái cảm nhận về các tôi trữ tình trong thơ Xuân Diệu

MỤC LỤCMở đầuI- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIII- LỊCH SỬ VẤN ĐỀIII- PHẠM VI NGHIÊN CỨUIV- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨUV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUVI- CẤU TRÚC TIỂU LUẬN:NỘI DUNG:Chương I:GIỚI THUYẾT VỀ CÁI TÔI TRỮ TÌNH VÀ SỰ XUẤT HIỆN CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ MỚI.1.1- Khái niệm cái tôi trữ tình1.1.1- Cái tôi1.1.2- Cái tôi trữ tình1.1.3- Các phương thức biểu hiện cái tôi trữ tình trong thơ ca.1.2- Sự xuất hiện cái tôi trữ tình trong Thơ mới.1.2.1- Cơ sở xã hội cảu sự xuất hiện cái tôi trữ tình trong Thơ mới.1.3- Giới thiệu chung về sự đóng góp của Xuân Diệu trong phong trào Thơ mới.Chương II:CÁC SẮC THÁI CẢM NHẬN VỀ CÁC TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ XUÂN DIỆU.2.1- Xuân Diệu – Một cái tôi độc đáo, tích cực thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống.2.2- Xuân Diệu – Hồn Thơ cô đơn ngay chính giữa cuộc đời.Chương III: CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ XUÂN DIỆU.3.1- Cái tôi trữ tình nhập thân vào đối tượng phản ánh3.2- Cái tôi được biến hóa qua nhiều hình ảnh.3.3- Sự đồng nhất của cái tôi trữ tình với thiên nhiên.KẾT LUẬN:Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Mở đầu

I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

II- LỊCH SỬ VẤN ĐỀ

III- PHẠM VI NGHIÊN CỨU

IV- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

V- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VI- CẤU TRÚC TIỂU LUẬN:

NỘI DUNG:

Chương I:

GIỚI THUYẾT VỀ CÁI TÔI TRỮ TÌNH VÀ SỰ XUẤT HIỆN CÁI TÔI

TRỮ TÌNH TRONG THƠ MỚI.

1.1- Khái niệm cái tôi trữ tình

1.1.1- Cái tôi

1.1.2- Cái tôi trữ tình

1.1.3- Các phương thức biểu hiện cái tôi trữ tình trong thơ ca.

1.2- Sự xuất hiện cái tôi trữ tình trong Thơ mới.

1.2.1- Cơ sở xã hội cảu sự xuất hiện cái tôi trữ tình trong Thơ mới.

1.3- Giới thiệu chung về sự đóng góp của Xuân Diệu trong phong trào Thơ mới.

Chương II:

CÁC SẮC THÁI CẢM NHẬN VỀ CÁC TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ XUÂN DIỆU.

2.1- Xuân Diệu – Một cái tôi độc đáo, tích cực thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống.

2.2- Xuân Diệu – Hồn Thơ cô đơn ngay chính giữa cuộc đời.

Chương III:

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ XUÂN DIỆU.

3.1- Cái tôi trữ tình nhập thân vào đối tượng phản ánh

3.2- Cái tôi được biến hóa qua nhiều hình ảnh.

3.3- Sự đồng nhất của cái tôi trữ tình với thiên nhiên.

KẾT LUẬN:

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY