Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Mục lụcchương 1: mở đầu1.1 Cơ sở & mục tiêu nghiên cứu của đề tài7 1.1.1 Cơ sở của việc chọn đề tài 7 1.1.2 Câu hỏi & mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7 1.2 phương pháp nghiên cứu 8 1.3 giới hạn đề tài 8 1.4 những điểm mới của đề tàI 9 chương 2: tổng quan lý thuyết & bằng chứng2.1 lý thuyết áp dụng trong phân tích 2.1.1 Lý thuyết về cung cầu11 2.1.2 Lý thuyết về năng suất 16 2.2 bằng chứng các nước trên thế giới & việt nam 2.2.1 Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế28 2.2.2 Nghiên cứu ở Việt Nam30 2.3 mô hình nghiên cứu 2.3.1 Mô hình nghiên cứu31 2.3.2 Thiết lập ma trận nhân tố 32 chương 3: phương pháp nghiên cứu&thu thập dữ liệu3.1 Tổng quan hoạt động của nhàtrường 37 3.2 phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Thống kê mô tả 41 3.2.2 Mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong điều kiện nhàtrường41 3.3 sơ đồ nghiên cứu 45 3.4 phương pháp thu thập & xử lý dữ liệu 3.4.1 Đặc điểm số liệu dùng trong phân tích ứng dụng của đề tài46 3.4.2 Công tác xử lý dữ liệu47 chương 4: kết quả phân tích 4.1 Kết quả phân tích bằng công cụ thống kê mô tả4.1.1 Phân tổ thống kê49 4.1.2 Phân tích tần số & tần số tích lũy từng nhân tố 54 4.1.3 Phân tích mối quan hệ giữatiêu thức nguyên nhân & tiêu thức kết quả. 58 4.2 KếT QUả MÔ HìNH4.2.1 Kết quả mô hình kinh tế lượng ứng dụng 61 4.2.2 Kiểm định giả thiết của mô hình 62 4.2.3 Những tìm kiếm từ đề tài63 Chương 5: gợi ý về chính sách từ đề tài 5.1 về chiến lược đào tạo của nhàtrường 64 5.2 những KIếN nghị trong VIệC ứng dụng Đề TàI đối với khối các trường trực thuộc evn 65 5.3 Những hạn chế của đề tài 5.3.1 Nhược điểm của dữ liệu66 5.3.2 Nhược điểm phương pháp67 5.3.3Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp sau này67 tàI liệu tham khảo68

Mục lục

chương 1: mở đầu

1.1 Cơ sở & mục tiêu nghiên cứu của đề tài7

1.1.1 Cơ sở của việc chọn đề tài 7

1.1.2 Câu hỏi & mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7

1.2 phương pháp nghiên cứu 8

1.3 giới hạn đề tài 8

1.4 những điểm mới của đề tàI 9

chương 2: tổng quan lý thuyết & bằng chứng

2.1 lý thuyết áp dụng trong phân tích

2.1.1 Lý thuyết về cung cầu11

2.1.2 Lý thuyết về năng suất 16

2.2 bằng chứng các nước trên thế giới & việt nam

2.2.1 Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế28

2.2.2 Nghiên cứu ở Việt Nam30

2.3 mô hình nghiên cứu

2.3.1 Mô hình nghiên cứu31

2.3.2 Thiết lập ma trận nhân tố 32

chương 3: phương pháp nghiên cứu&thu thập dữ liệu

3.1 Tổng quan hoạt động của nhàtrường 37

3.2 phương pháp nghiên cứu

3.2.1 Thống kê mô tả 41

3.2.2 Mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong điều kiện nhàtrường41

3.3 sơ đồ nghiên cứu 45

3.4 phương pháp thu thập & xử lý dữ liệu

3.4.1 Đặc điểm số liệu dùng trong phân tích ứng dụng của đề tài46

3.4.2 Công tác xử lý dữ liệu47

chương 4: kết quả phân tích

4.1 Kết quả phân tích bằng công cụ thống kê mô tả

4.1.1 Phân tổ thống kê49

4.1.2 Phân tích tần số & tần số tích lũy từng nhân tố 54

4.1.3 Phân tích mối quan hệ giữatiêu thức nguyên nhân & tiêu thức kết quả. 58

4.2 KếT QUả MÔ HìNH

4.2.1 Kết quả mô hình kinh tế lượng ứng dụng 61

4.2.2 Kiểm định giả thiết của mô hình 62

4.2.3 Những tìm kiếm từ đề tài63

Chương 5: gợi ý về chính sách từ đề tài

5.1 về chiến lược đào tạo của nhàtrường 64

5.2 những KIếN nghị trong VIệC ứng dụng Đề TàI đối với khối các trường trực thuộc evn 65

5.3 Những hạn chế của đề tài

5.3.1 Nhược điểm của dữ liệu66

5.3.2 Nhược điểm phương pháp67

5.3.3Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp sau này67

tàI liệu tham khảo68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY