Luận văn Bản sắc dân tộc Tày trong thơ Y Phương và Dương Thuấn

MỤC LỤCPhần I: Mở đầu1. Lý do chọn đề tài . 12. Lịch sử vấn đề . 23. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 44. Phương pháp nghiên cứu . 45. Những đóng góp mới của luận văn . 56. Cấu trúc luận văn. 5Phần II: Nội dungChương 1: Thơ Y Phương, Dương Thuấn trong nguồn mạch vănhoá dân tộc Tày. 61.1. Vài nét về văn hoá vùng Việt Bắc. . 61.2. Hành trình sáng tạo của Y Phương và Dương Thuấn. . 121.2.1. Nhà thơ Y Phương . . 121.2.2. Nhà thơ Dương Thuấn . . 141.3. Sự tiếp nhận văn hoá Việt Bắc từ truyền thống dân tộc trong thơ Y Phươngvà Dương Thuấn .16Chương 2: Bản sắc dân tộc nhìn từ phương diện nội dung trữ tình . 222.1. Hình ảnh thiên nhiên . 222.2. Hình ảnh con người . . 352.3. Phong tục, tập quán vùng cao . . 462.4. Các sắc thái tình yêu . 63Chương 3: Bản sắc dân tộc nhìn từ một số phương diện nghệ thuật . 753.1. Hình ảnh thơ . 753.2. Ngôn ngữ . . 903.3. Giọng điệu . . 100Phần III: Kết luận . . 109Phần IV: Tài liệu tham khảo . .112

MỤC LỤC

Phần I: Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử vấn đề . 2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4

4. Phương pháp nghiên cứu . 4

5. Những đóng góp mới của luận văn . 5

6. Cấu trúc luận văn. 5

Phần II: Nội dung

Chương 1: Thơ Y Phương, Dương Thuấn trong nguồn mạch văn

hoá dân tộc Tày. 6

1.1. Vài nét về văn hoá vùng Việt Bắc. . 6

1.2. Hành trình sáng tạo của Y Phương và Dương Thuấn. . 12

1.2.1. Nhà thơ Y Phương . . 12

1.2.2. Nhà thơ Dương Thuấn . . 14

1.3. Sự tiếp nhận văn hoá Việt Bắc từ truyền thống dân tộc trong thơ Y Phương

và Dương Thuấn .16

Chương 2: Bản sắc dân tộc nhìn từ phương diện nội dung trữ tình . 22

2.1. Hình ảnh thiên nhiên . 22

2.2. Hình ảnh con người . . 35

2.3. Phong tục, tập quán vùng cao . . 46

2.4. Các sắc thái tình yêu . 63

Chương 3: Bản sắc dân tộc nhìn từ một số phương diện nghệ thuật . 75

3.1. Hình ảnh thơ . 75

3.2. Ngôn ngữ . . 90

3.3. Giọng điệu . . 100

Phần III: Kết luận . . 109

Phần IV: Tài liệu tham khảo . .112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY