Luận văn Ảnh hưởng của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tới xuất khẩu thủy sản: nghiên cứu so sánh với hiệp định thương mại Việt Nam - Eu

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC BIỂU ĐỒ .

PHẦN MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN .8

CHƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC

CỦA ĐỀ TÀI .14

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 14

1.1.1. Nhóm nghiên cứu định lượng tác động của cắt giảm thuế quan . 14

1.1.2. Các nghiên cứu định tính về tác động hàng rào phi thuế quan . 19

1.1.3. Các nghiên cứu về ngành thủy sản Việt Nam .

1.1.4. Kết luận .

1.2. Nội dung và tác động của hiệp định thơng mại tự do

1.2.1. Nội dung của hiệp định thương mại tự do .

1.2.2. Tác động của hiệp định thương mại tự do .

1.3. Cơ sở lý luận về xuất khẩu.

1.3.1. Khái niệm, vai trò và cá c hình thứ c xuất khẩu .

1.3.2. Tiềm năng, lợi thế cho hoạt động xuất khẩu thủy sản

1.3.3. Nhân tố tác động tới xuất khẩu thủy sản.

CHƠNG 2: PHƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Các phơng pháp định tính.

2.1.1. Phương pháp phân tích tổng hợp.

2.1.2. Phương pháp kế thừa .

2.1.3. Phương pháp so sánh.

2.2. Phơng pháp định lợng.

2.2.1. Mô hình SMART.

2.2.2. Giới thiệu mô hình SMART .

2.2.3. Giả định cơ bản.

2.2.4. Kịch bản mô hình .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY