Luận văn Ảnh hưởng của các loài tảo khác nhau Nannochloropsis sp., Chaetoceros sp., Isochrysis sp. đến sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng hầu thái bình dương Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)

MỤC LỤCTrangLời cảm ơn iMục lục iiChữ viết tắt và ký hiệu ivDanh mục các bảng vDanh mục các hình viPhần I: MỞ ĐẦU 1Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31. Tình hình nghiên cứu hầu Thái Bình Dương 31.1. Trên thế giới 31.2. Việt Nam 82. Nghiên cứu sử dụng tảo làm thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản 102.1. Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của một số loài vi tảo 112.2. Nghiên cứu nuôi và sử dụng vi tảo làm thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản 132.3 Nghiên cứu sử dụng vi tảo làm thức ăn cho ấu trùng động vật thân mềm 14Phần III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 161. Đối tượng địa điểm và thời gian nghiên cứu 162. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 162.1. Phương pháp gây nuôi tảo 162.2. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của các loài tảo đơn bào đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Thái Bình dương 172.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 18Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 221. Gây nuôi sinh khối tảo 222. Ảnh hưởng của các loài tảo đơn bào đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Thái Bình Dương 24Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 271. Kết luận 272. Đề xuất ý kiến 27TÀI LIỆU THAM KHẢO 28Phụ lục A

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn i

Mục lục ii

Chữ viết tắt và ký hiệu iv

Danh mục các bảng v

Danh mục các hình vi

Phần I: MỞ ĐẦU 1

Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1. Tình hình nghiên cứu hầu Thái Bình Dương 3

1.1. Trên thế giới 3

1.2. Việt Nam 8

2. Nghiên cứu sử dụng tảo làm thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản 10

2.1. Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của một số loài vi tảo 11

2.2. Nghiên cứu nuôi và sử dụng vi tảo làm thức ăn cho ấu trùng

động vật thủy sản 13

2.3 Nghiên cứu sử dụng vi tảo làm thức ăn cho ấu trùng

động vật thân mềm 14

Phần III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16

1. Đối tượng địa điểm và thời gian nghiên cứu 16

2. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 16

2.1. Phương pháp gây nuôi tảo 16

2.2. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của các loài tảo đơn bào đến

tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Thái Bình dương 17

2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 18

Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22

1. Gây nuôi sinh khối tảo 22

2. Ảnh hưởng của các loài tảo đơn bào đến tốc độ sinh trưởng và

tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Thái Bình Dương 24

Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 27

1. Kết luận 27

2. Đề xuất ý kiến 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

Phụ lục A

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY