Luận án Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về An inh trật tự

*** MỤC LỤC ***A. LỜI MỞ ĐẦU .1B. NỘI DUNG .1I. TÓM TẮT LUẬN ÁN .11. Biện pháp kinh tế- xã hội .22. Biện pháp giáo dục .23. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về ANTT .23.1. Tăng cường hiệu lực quản lý về cư trú .23.2. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và đăng ký quản lý phương tiện ô tô, xe máy .33.3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực khác về ANTT 34. Tăng cường cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh phòng, chống tội cướp TS.34.1. Tăng cường hiệu lực của hệ thống pháp luật .34.2. Nâng cao năng lực nhận thức và vận dụng các dấu hiệu pháp lý của tội cướp tài sản .45. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội cướp tài sản 45.1. Nâng cao vai trò của nhân dân trong phòng ngừa tội cướp tài sản .45.2. Nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ .46. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ cướp tài sản .56.1. Nâng cao chất lượng nhận và xử lý thông tin về tội phạm .56.2. Nâng cao hiệu quả điều tra các vụ cướp tài sản .56.3. Nâng cao vai trò của các cơ quan thi hành pháp luật .6II. NHẬN XÉT .71. Ưu điểm .72. Nhược điểm .83. Đề xuất của bản thân .8C. KẾT BÀI .12

*** MỤC LỤC ***

A. LỜI MỞ ĐẦU .1

B. NỘI DUNG .1

I. TÓM TẮT LUẬN ÁN .1

1. Biện pháp kinh tế- xã hội .2

2. Biện pháp giáo dục .2

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về ANTT .2

3.1. Tăng cường hiệu lực quản lý về cư trú .2

3.2. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và đăng ký quản lý

phương tiện ô tô, xe máy .3

3.3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực khác về ANTT 3

4. Tăng cường cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh phòng, chống tội cướp TS.3

4.1. Tăng cường hiệu lực của hệ thống pháp luật .3

4.2. Nâng cao năng lực nhận thức và vận dụng các dấu hiệu pháp lý của tội

cướp tài sản .4

5. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội cướp tài sản 4

5.1. Nâng cao vai trò của nhân dân trong phòng ngừa tội cướp tài sản .4

5.2. Nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ .4

6. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ cướp tài sản .5

6.1. Nâng cao chất lượng nhận và xử lý thông tin về tội phạm .5

6.2. Nâng cao hiệu quả điều tra các vụ cướp tài sản .5

6.3. Nâng cao vai trò của các cơ quan thi hành pháp luật .6

II. NHẬN XÉT .7

1. Ưu điểm .7

2. Nhược điểm .8

3. Đề xuất của bản thân .8

C. KẾT BÀI .12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY