Luận án Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đối với một số nước Đông Nam Á

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG

CỦA FDI TRUNG QUỐC.6

1.1. Những nghiên cứu về tác động của FDI đến nước nhận đầu tư.6

1.1.1. Tác động của FDI về mặt kinh tế .6

1.1.2. Tác động của FDI về chính trị an ninh xã hội, văn hóa, môi trường .11

1.2. Những nghiên cứu về tác động của FDI Trung Quốc.11

1.2.1. Động thái chung của vốn FDI Trung Quốc.11

1.2.2. Tác động của FDI và FDI Trung Quốc .13

1.2.3. Tác động FDI Trung Quốc tại Việt Nam .20

1.3. Khái quát những kết quả nghiên cứu liên quan đến luận án .22

1.3.1. Những kết quả đã được khẳng định về mặt lý luận và thực tiễn.22

1.3.2. Những vấn đề đặt ra .22

1.3.3. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp.23

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI

TRUNG QUỐC.24

2.1. Tổng quan về FDI.24

2.1.1. Khái niệm FDI.24

2.1.2. Đặc điểm, mục tiêu của FDI từ các nước ĐPT .25

2.2. Tác động của FDI từ các nước ĐPT đến nước nhận đầu tư.30

2.2.1. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế .30

2.2.2. Tác động đến môi trường và các vấn đề văn hóa, xã hội .37

2.2.3. Tác động đến an ninh, chủ quyền quốc gia.38

2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tác động của FDI Trung Quốc ở ĐNA .39

2.3.1. Nhân tố từ phía Trung Quốc.39

2.3.2. Nhân tố từ phía các quốc gia ASEAN.45

2.3.3. Các nhân tố bên ngoài .50

CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA FDI TRUNG QUỐC TẠI ĐÔNG NAM Á .52

3.1. Đặc điểm của hoạt động FDI Trung Quốc tại một số nước ĐNA .52

3.1.1. Đặc điểm chung của FDI Trung Quốc tại ĐNA.52

3.1.2. Mục tiêu và động thái của FDI Trung Quốc tại một số nước ĐNA.573.2. Tác động của FDI Trung Quốc tại một số nước ĐNA .74

3.2.1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế của các nước ĐNA.75

3.2.2. Tác động đến môi trường và các vấn đề an ninh xã hội.86

3.2.3. Tác động đến chủ quyền, an ninh chính trị tại các nước ĐNA .90

3.3. Những biện pháp đối phó của các nước ĐNA đối với FDI Trung Quốc.92

3.3.1. Quan điểm của ASEAN đối với Trung Quốc và FDI Trung Quốc.92

3.3.2. Một số biện pháp ứng phó của một số nước trong khu vực ĐNA .96

3.3.3. Một số bài học kinh nghiệm về các biện pháp ứng phó với FDI Trung

Quốc của một số nước ĐNA . 105

CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA FDI TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM VÀ

MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM .110

4.1. Đặc điểm của FDI Trung Quốc tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay .110

4.1.1. Động thái FDI Trung Quốc tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay.110

4.1.2. Đặc điểm FDI Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 2000 đến nay .114

4.2. Tác động của FDI Trung Quốc tại Việt Nam .120

4.2.1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế.120

4.2.2. Tác động đến văn hóa, xã hội, môi trường.131

4.2.3. Tác động đến an ninh chính trị, quốc phòng.134

4.3. Một số hàm ý cho Việt Nam trong việc tăng cường các biện pháp quản lý FDI

Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới .137

4.3.1. Bối cảnh tác động đến triển vọng FDI Trung Quốc tại Việt Nam trong

thời gian tới .137

4.3.2. Quan điểm chung trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.140

4.3.3. Một số giải pháp ứng phó với FDI Trung Quốc trong thời gian tới .142

KẾT LUẬN.149

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY