Luận án Qui trình công nghệ sửa chữa các thiết bị của cần trục cho Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

MỤC LỤC Mục TrangLời nói đầu 1Mục lục 2PHẦN I : TÍNH NGHIỆM – LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT 4 Chương 1 : Giới thiệu chung về Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội 5 1.1 giới thiệu sơ lược về cảng Nhà Rồng - Khánh Hội 5 1.2 Cơ sở vật chất của Cảng 5 1.3 Những điều kiện tự nhiên của cảng 7Chương 2 : Giới thiệu chung về cần trục Chân Đế 8 2.1 Giới thiệu chung về cần trục Chân Đế 8 2.2 Các thông số kỹ thuật 9 2.3 Nguyên lý hoạt động 10 2.4 Mô tả thiết bị điện của cần trục 10Chương 3 : Tính nghiệm cơ cấu nâng 12 3.1 Các thông số đo đạt và sơ đồ cơ cấu 12 3.2 Tính nghiệm Cáp – Tang – Trục Tang 13 3.3 Tính nghiệm động cơ 18 3.4 Tính nghiệm Hộp giảm tốc – Khớp nối - Phanh 24 3.5 Tính nghiệm trục tang 27 3.6 Tính chọn ổ lăn cho trục 31 3.7 Tính nghiệm các thiết bị còn lại 32Chương 4 : Tính nghiệm cơ cấu thay đổi tầm với 36 4.1 Các thông số từ máy thực tế và sơ đồ cơ cấu 36 4.2 Xây dựng biểu đồ mô men mất cân bằng cần 38 4.3 Xây dựng biểu đồ quỉ đạo chuyển động của hàng biểu đồ mất cân bằng cần do hàng 44 4.4 Tải trọng tác dụng lên thanh răng 45 4.5 Xây dựng biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với 49 4.6 Tính nghiệm động cơ điện 51 4.7 Tính nghiệm hộp giảm tốc 54 4.8 Tính nghiệm phanh 55 4.9 Tính nghiệm khớp nối 56 4.10 Tính nghiệm bộ truyền cuối 57 4.11 Tính nghiệm trục 61 4.12 Tính chọn ổ đỡ 64Chương 5 : Tính nghiệm kết cấu thép cần và vòi 67 5.1 Tải trọng – Tổ hợp tải trọng tính nghiệm 67 5.2 Tính nghiệm kết cấu thép vòi 68 5.3 Tính nghiệm kết cấu thép cần 83 5.4 Tính nghiệm và kiểm tra bền cần 101PHẦN II : LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỮA CHỮA LỚN 106 Chương 6 : Lựa chọn thiết bị sữa chữa 107 6.1 Các phương án đầu tư thiết bị xếp dỡ cho cảng Nhà Rồng - Khánh Hội 107 6.2 Lựa chọn phương án sữa chữa. 112Chương 7 : Qui trình công nghệ sữa chữa lớn cần trục 114 7.1 Mô tả cấu trúc tổng thể cần trục 114 7.2 Khái niệm về sữa chữa lớn 118 7.3 Sữa chữa cơ cấu nâng 119 7.4 Sữa chữa cơ cấu thay đổi tầm với 132 7.5 Sữa chữa kết cấu thép 135 KẾT LUẬN 143 Lời cám ơn 143Tài liệu tham khảo 145

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời nói đầu 1

Mục lục 2

PHẦN I : TÍNH NGHIỆM – LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT 4

Chương 1 : Giới thiệu chung về Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội 5

1.1 giới thiệu sơ lược về cảng Nhà Rồng - Khánh Hội 5

1.2 Cơ sở vật chất của Cảng 5

1.3 Những điều kiện tự nhiên của cảng 7

Chương 2 : Giới thiệu chung về cần trục Chân Đế 8

2.1 Giới thiệu chung về cần trục Chân Đế 8

2.2 Các thông số kỹ thuật 9

2.3 Nguyên lý hoạt động 10

2.4 Mô tả thiết bị điện của cần trục 10

Chương 3 : Tính nghiệm cơ cấu nâng 12

3.1 Các thông số đo đạt và sơ đồ cơ cấu 12

3.2 Tính nghiệm Cáp – Tang – Trục Tang 13

3.3 Tính nghiệm động cơ 18

3.4 Tính nghiệm Hộp giảm tốc – Khớp nối - Phanh 24

3.5 Tính nghiệm trục tang 27

3.6 Tính chọn ổ lăn cho trục 31

3.7 Tính nghiệm các thiết bị còn lại 32

Chương 4 : Tính nghiệm cơ cấu thay đổi tầm với 36

4.1 Các thông số từ máy thực tế và sơ đồ cơ cấu 36

4.2 Xây dựng biểu đồ mô men mất cân bằng cần 38

4.3 Xây dựng biểu đồ quỉ đạo chuyển động của hàng biểu đồ mất

cân bằng cần do hàng 44

4.4 Tải trọng tác dụng lên thanh răng 45

4.5 Xây dựng biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với 49

4.6 Tính nghiệm động cơ điện 51

4.7 Tính nghiệm hộp giảm tốc 54

4.8 Tính nghiệm phanh 55

4.9 Tính nghiệm khớp nối 56

4.10 Tính nghiệm bộ truyền cuối 57

4.11 Tính nghiệm trục 61

4.12 Tính chọn ổ đỡ 64

Chương 5 : Tính nghiệm kết cấu thép cần và vòi 67

5.1 Tải trọng – Tổ hợp tải trọng tính nghiệm 67

5.2 Tính nghiệm kết cấu thép vòi 68

5.3 Tính nghiệm kết cấu thép cần 83

5.4 Tính nghiệm và kiểm tra bền cần 101

PHẦN II : LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỮA CHỮA LỚN 106

Chương 6 : Lựa chọn thiết bị sữa chữa 107

6.1 Các phương án đầu tư thiết bị xếp dỡ cho cảng

Nhà Rồng - Khánh Hội 107

6.2 Lựa chọn phương án sữa chữa. 112

Chương 7 : Qui trình công nghệ sữa chữa lớn cần trục 114

7.1 Mô tả cấu trúc tổng thể cần trục 114

7.2 Khái niệm về sữa chữa lớn 118

7.3 Sữa chữa cơ cấu nâng 119

7.4 Sữa chữa cơ cấu thay đổi tầm với 132

7.5 Sữa chữa kết cấu thép 135

KẾT LUẬN 143

Lời cám ơn 143

Tài liệu tham khảo 145

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY