Luận án Quan hệ Nhật Bản với chính quyền Việt Nam cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN .07

1.1. Các công trình nghiên cứu về Chính quyền VNCH và chính sách của Mỹ đối

với VNCH và khu vực ĐNA.07

1.2. Một số công trình nghiên cứu về chính sách của Nhật đối với khu vực ĐNA sau

Chiến tranh thế giới II. .14

1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về thực trạng quan hệ Nhật Bản với chính quyền

VNCH.20

1.4. Một số nhận xét về các công trình đã xuất bản; những nội dung luận án kế thừa

và những vấn đề luận án sẽ giải quyết .26

Chương 2: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ

NHẬT BẢN- CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1954

ĐẾN NĂM 1975 .29

2.1. Nhân tố lịch sử .29

2.2. Nhân tố quốc tế và khu vực.38

2.3. Tình hình Nhật Bản và Việt Nam Cộng hòa sau Chiến tranh thế

giới thứ II .46

Chương 3: THỰC TRẠNG QUAN HỆ GIỮA NHẬT BẢN VỚI CHÍNH

QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 .58

3.1. Trong lĩnh vực chính trị- ngoại giao .58

3.2. Quan hệ kinh tế .73

3.3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và một số lĩnh vực khác .96

Chương 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ.109

4.1. Một số nhận xét về quan hệ Nhật Bản- Việt Nam Cộng hòa.109

4.2. Một số kết quả từ mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam Cộng hòa đối với Việt Nam

Cộng hòa, Nhật Bản và quan hệ Nhật- Việt .121

4.3. Một số bài học lịch sử .132

KẾT LUẬN .140

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.146

TÀI LIỆU THAM KHẢO .147PHỤ LỤC.176

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY