Luận án Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy

Mục lục

Mở đầu 3

1 Chuẩn bị 12

1.1 Lọc chiều, hệ tham số tốt và hệ tham số tách biệt . . . . . . . . . 12

1.2 Môđun Cohen-Macaulay dãy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3 Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4 Hệ số Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Chặn đều chỉ số chính quy cho môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy 21

2.1 Môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Chặn đều chỉ số chính quy cho môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy 29

3 Về một hiệu chỉnh của hàm Hilbert-Samuel 37

3.1 Bậc số học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2 Hàm hiệu chỉnh Hilbert-Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3 Tính không âm của hàm hiệu chỉnh Hilbert-Samuel trong môđun

Cohen-Macaulay suy rộng dãy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4 Hệ số Hilbert và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy 54

4.1 Đa thức hiệu chỉnh Hilbert-Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

14.2 Tính hữu hạn của tập đa thức hiệu chỉnh Hilbert-Samuel trong

môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.3 Đặc trưng môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy qua hệ số Hilbert 64

Danh mục công trình của tác giả liên quan đến luận án 72

Tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY