Luận án Quá trình điều chỉnh chính sách an ninh của Nhật Bản hai mươi năm sau chiến tranh lạnh (1991-2011)

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU.0

1. Tính cấp thiết của đề tài. 0

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án . 3

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án . 3

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án. 5

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án . 6

7. Cơ cấu của luận án. 7

CHưƠNG 1 – TỔNG QUAN.8

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.8

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 8

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 18

1.2. Những vấn đề đặt ra và luận án sẽ giải quyết.25

CHưƠNG 2 – NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ĐIỀU CHỈNH

CHÍNH SÁCH AN NINH CỦA NHẬT BẢN TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011.28

2.1. Một số khái niệm và quan niệm của Nhật Bản về an ninh.28

2.2. Khái quát chính sách an ninh của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh lạnh.31

2.3. Những nhân tố bên ngoài.39

2.3.1. Những thay đổi của tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực

Châu Á-Thái Bình Dương kể từ sau Chiến tranh lạnh . 39

2.3.2. Những đe dọa an ninh trực tiếp đối với Nhật Bản. 42

2.3.3. Điều chỉnh chính sách hợp tác an ninh của Mỹ đối với Nhật Bản . 46

2.3.4. Xu hướng ủng hộ của cộng đồng quốc tế . 483

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY