Luận án Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu

Các phương tiện giao thông di động trên mặt cầu gây ra tác dụng động lực làm phát sinh hiệu ứng dao động cho kết cấu công trình cầu cả trong thời gian phương tiện đang ở trên cầu (dao động cưỡng bức) và sau khi đã ra khỏi phạm vi cầu (dao động tự do). Tùy thuộc tốc độ chuyển động, sự thay đổi vị trí tác động của tải trọng theo thời gian gây nên trạng thái dao động cưỡng bức đối với kết cấu nhịp cầu và dẫn tới khả năng phát sinh các phụ tải theo chiều hướng bất lợi. Bài toán động lực đối với tải trọng di động càng trở nên có ý nghĩa thực tế hơn đối với các công trình cầu nhịp lớn, cầu treo và cầu dây văng trong điều kiện sử dụng các phương tiện vận tải cao tốc hiện nay [2, 14]. Ở những mức độ ảnh hưởng không lớn, các hiệu ứng động lực do dao động tuy chưa gây hư hỏng cho công trình nhưng có thể tạo cảm giác khó chịu hay tâm lý bất an cho người điều khiển phương tiện giao thông hay hành khách khi qua cầu. Yêu cầu khai thác của các công trình cầu có chất lượng cao hiện nay đòi hỏi người thiết kế lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn các giải pháp cấu tạo và kích thước của công trình nhằm hạn chế trong mức độ có thể ảnh hưởng của dao động [3, 4].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC