Luận án Nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học: Những vấn đề liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên rừng ở một số khu bảo tồn thiên nhiên vùng Tây Nguyên

Đất đai ởcác cộng đồng vùng đệm tập trung ởba loại chính: Đất trồng màu, rẫy, ruộng; chủyếu sản xuất cây hàng năm, tỷlệchiếm 76,6% – 82,9% diện tích canh tác hộ. Đất trồng cây công nghiệp tập trung ởhộthoát nghèo, nhưng chỉchiếm 4,3 – 11,6% trong cơcấu. Tỷlệtrên cho thấy các cộng đồng vùng đệm chủyếu sản xuất cây nông nghiệp ngắn ngày đểtạo ra lương thực. Tiềm năng đất đểphát triển cây hàng hóa chưa được sửdụng. Kết quảkiểm tra bằng tiêu chuNn t và phân tích phương sai chứng tỏgiữa 2 nhóm KTH và giữa các thôn buôn có mức độtác động vào rừng khác nhau, chưa có sựsai khác vềdiện tích đất đai. Điều đó có nghĩa khảnăng tiếp cận tài nguyên đất của các nhóm KTH là bình đẳng, nhưvậy đất đai chưa phải là nguyên nhân của đói nghèo, cũng nhưsựphụthuộc vào rừng của các cộng đồng.

Đất đai ởcác cộng đồng vùng đệm tập trung ởba loại chính: Đất trồng

màu, rẫy, ruộng; chủyếu sản xuất cây hàng năm, tỷlệchiếm 76,6% – 82,9%

diện tích canh tác hộ. Đất trồng cây công nghiệp tập trung ởhộthoát nghèo,

nhưng chỉchiếm 4,3 – 11,6% trong cơcấu. Tỷlệtrên cho thấy các cộng

đồng vùng đệm chủyếu sản xuất cây nông nghiệp ngắn ngày đểtạo ra lương

thực. Tiềm năng đất đểphát triển cây hàng hóa chưa được sửdụng.

Kết quảkiểm tra bằng tiêu chuNn t và phân tích phương sai chứng tỏ

giữa 2 nhóm KTH và giữa các thôn buôn có mức độtác động vào rừng khác

nhau, chưa có sựsai khác vềdiện tích đất đai. Điều đó có nghĩa khảnăng

tiếp cận tài nguyên đất của các nhóm KTH là bình đẳng, nhưvậy đất đai

chưa phải là nguyên nhân của đói nghèo, cũng nhưsựphụthuộc vào rừng

của các cộng đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY