Luận án Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt vi

Danh mục bảng x

Danh mục hình xi

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Giả thuyết vấn đề nghiên cứu 2

3 Phương án kiểm định giả thiết 3

4 Mục tiêu của luận án 3

5 Đối tượng nghiên cứu 3

6 Giới hạn nghiên cứu 3

7 Đóng góp mới của luận án 3

Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

1.1 Khái quát về tình hình máy kéo nhỏ sử dụng trong sản xuất nông

nghiệp Việt Nam 5

1.2 Tổng quan về truyền động vô cấp trên máy kéo 9

1.2.1 Khái quát về các loại hình truyền lực vô cấp 9

1.2.2 So sánh các loại CVT 15

1.3 Công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tàiluận án 18

1.3.1 Các nghiên cứu về máy kéo với truyền lực vô cấp 18

1.3.2 Các nghiên cứu về điều khiển truyền động vô cấp 24

1.4 Ứng dụng truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ sản xuất

tại Việt Nam 28

Chương 2 PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

2.1 Phương pháp mô hình hóa và mô phỏng 31iv

2.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 36

2.2.1 Phương pháp đo các đại lượng không điện 37

2.2.2 Phương pháp điều khiển tỷ số truyền 39

2.2.3 Phương pháp tạo tải 46

2.2.4 Phương pháp xử lý và gia công số liệu thực nghiệm 47

Chương 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC MÁY KÉO BỐN

BÁNH VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÔ CẤP PHÂN TẦNG 48

3.1 Phác thảo sơ đồ truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ bốn bánh 48

3.2 Xây dựng mô hình các hệ thống thành phần 49

3.2.1 Mô hình động cơ máy kéo 49

3.2.2 Mô hình truyền lực vô cấp phân tầng 50

3.2.3 Mô hình hộp số- truyền lực chính và cuối 80

3.2.4 Mô hình bánh xe máy kéo nông nghiệp 81

3.2.5 Mô hình máy nông nghiệp 82

3.2.6 Phần tử điều khiển (ECU) và cảm biến 83

3.2.7 Kết nối mô hình mô phỏng và thử nghiệm mô hình 84

Chương 4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU

KHIỂN CỦA MÁY KÉO TRUYỀN LỰC VÔ CẤP PHÂN TẦNG 92

4.1 Lựa chọn máy nông nghiệp đi kèm 92

4.2 Ảnh hưởng của vị trí lắp cảm biến tải trọng đến tính chất điều khiển

tỷ số truyền của CVT 94

4.3 Ảnh hưởng của hệ thống tự động điều khiển tỷ số truyền đến tính

chất hoạt động của máy kéo 98

4.3.1 Liên hợp với cày trụ 99

4.3.2 Liên hợp với cày chảo 103

4.3.3 Phân tích sự biến thiên của lực cản cày và tỷ số truyền CVT 106

Chương 5 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 110

5.1 Mục đích nghiên cứu 110

5.2 Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm 110

5.2.1 Mô tả chung 110v

5.2.2 Tính toán, thiết kế các phần tử thiết bị thí nghiệm 111

5.2.3 Hoàn thiện thiết bị thí nghiệm 115

5.3 Tổ chức thí nghiệm 115

5.3.1 Thí nghiệm hệ thống điều khiển tỷ số truyền vô cấp bằng tay 116

5.3.2 Thí nghiệm điều khiển tự động tỷ số truyền vô cấp 118

5.3.3 Thí nghiệm đối chứng đánh giá độ tin cậy của mô hình mô phỏng 119

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 122

1 Kết luận 122

2 Đề nghị 122

Danh mục công trình đã công bố có liên quan đến luận án 124

Tài liệu tham khảo 125

Phụ lục 129

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY