Luận án Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình hrm ở Việt Nam

MỤC LỤC Trang Trang phụbìa . 1 Lời cam đoan . 2 Lời cảm ơn . 3 Mục lục . 4 Danh mục các ký hiệu và chữviết tắt . 6 Danh mục các bảng . 8 Danh mục các hình vẽvà đồthị. 10 MỞ ĐẦU . 14 CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀTHAM SỐHÓA ĐỐI LƯU TRONG MÔ HÌNH VÀ DỰBÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH SỐ. 18 1.1 Tổng quan vềvấn đềtham sốhóa đối lưu trong mô hình dựbáo số. 16 1.2 Vềcác sơ đồtham sốhóa đối lưu áp dụng trong mô hình HRM . 30 1.3 Vềdựbáo mưa bằng mô hình dựbáo sốtrên thếgiới và ởViệt Nam . 54 CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH DỰBÁO THỜI TIẾT KHU VỰC PHÂN GIẢI CAO HRM VÀ MỘT SỐPHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰBÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH . 64 2.1 Mô hình dựbáo thời tiết khu vực phân giải cao . 62 2.2 Về đánh giá dựbáo mưa mô hình và xửlý sốliệu mưa . 76 2.3 Một số điểm sốthường sửdụng để đánh giá dựbáo mưa trong nghiệp vụ. 79 2.4 Phương pháp đánh giá dựbáo mưa trong nghiên cứu 81 thẩm định CRA . 2.5 Kiểm nghiệm độ ổn định thống kê của kết quả đánh giá - phương pháp bootstrap . 85 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢDỰBÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH HRM VỚI CÁC SƠ ĐỒTHAM SỐHÓA ĐỐI LƯU VÀ ĐÁNH GIÁ . 91 3.1 Kết quảdựbáo mưa của một sốtrường hợp điển hình . 91 3.2 Kết quả đánh giá thống kê trên các đợt mưa lớn từnăm 2003 đến năm 2005 . 102 3.3 Kết quả đánh giá thống kê cho các tháng từnăm 2003 đến năm 2005 . 112 3.4 Kết quả đánh giá sửdụng phương pháp CRA (thẩm định CRA) . 127 3.5 Kiểm nghiệm độ ổn định thống kê của các kết quảđánh giá bằng sửdụng phương pháp bootstrap . 134 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 137 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢLIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 141

MỤC LỤC

Trang

Trang phụbìa . 1

Lời cam đoan . 2

Lời cảm ơn . 3

Mục lục . 4

Danh mục các ký hiệu và chữviết tắt . 6

Danh mục các bảng . 8

Danh mục các hình vẽvà đồthị. 10

MỞ ĐẦU . 14

CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀTHAM SỐHÓA ĐỐI LƯU TRONG MÔ

HÌNH VÀ DỰBÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH SỐ. 18

1.1 Tổng quan vềvấn đềtham sốhóa đối lưu trong mô hình dựbáo số. 16

1.2 Vềcác sơ đồtham sốhóa đối lưu áp dụng trong mô hình HRM . 30

1.3 Vềdựbáo mưa bằng mô hình dựbáo sốtrên thếgiới và ởViệt Nam . 54

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH DỰBÁO THỜI TIẾT KHU VỰC

PHÂN GIẢI CAO HRM VÀ MỘT SỐPHƯƠNG

PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰBÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH . 64

2.1 Mô hình dựbáo thời tiết khu vực phân giải cao . 62

2.2 Về đánh giá dựbáo mưa mô hình và xửlý sốliệu mưa . 76

2.3 Một số điểm sốthường sửdụng để đánh giá dựbáo mưa trong nghiệp vụ. 79

2.4 Phương pháp đánh giá dựbáo mưa trong nghiên cứu 81 thẩm định CRA .

2.5 Kiểm nghiệm độ ổn định thống kê của kết quả đánh

giá - phương pháp bootstrap . 85

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢDỰBÁO MƯA CỦA MÔ HÌNH HRM

VỚI CÁC SƠ ĐỒTHAM SỐHÓA ĐỐI LƯU VÀ ĐÁNH GIÁ . 91

3.1 Kết quảdựbáo mưa của một sốtrường hợp điển hình . 91

3.2 Kết quả đánh giá thống kê trên các đợt mưa lớn từnăm 2003 đến năm 2005 . 102

3.3 Kết quả đánh giá thống kê cho các tháng từnăm 2003 đến năm 2005 . 112

3.4 Kết quả đánh giá sửdụng phương pháp CRA (thẩm định CRA) . 127

3.5 Kiểm nghiệm độ ổn định thống kê của các kết quả

đánh giá bằng sửdụng phương pháp bootstrap . 134

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 137

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢLIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 140

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 141

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY