Luận án Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi bê tông asphalt làm lớp mặt đường tại Việt Nam

Bê tông asphalt là hỗn hợp bao gồm cốt liệu khoáng và chất kết dính (nhựa đường/bi tum/asphalt). Cốt liệu thường chiếm khoảng 95% khối lượng hỗn hợp bê tông asphalt, bi tum chiếm khoảng 5% còn lại. Về thể tích, một hỗn hợp bê tông asphalt điển hình có khoảng 85% cốt liệu, 10% bi tum, và khoảng 5% lỗ rỗng. Một lượng nhỏ chất độn và phụ gia được thêm vào hỗn hợp bê tông asphalt để tăng cường chất lượng hoặc dễ thi công [31]. Chất lượng khai thác mặt đường bê tông asphalt phụ thuộc vào tính chất của bi tum, cốt liệu, thành phần hỗn hợp, chất lượng thi công và cả các yếu tố tác động bên ngoài như xe, môi trường. Bi tum là sản phẩm còn lại sau dầu hỏa, xăng, dầu diesel, dầu mỡ, được tinh chế từ dầu thô. Bi tum có tác dụng tạo tính công tác cho hỗn hợp và liên kết cốt liệu trong bê tông asphalt. Thành phần bi tum chủ yếu là carbon và hydro, với một lượng nhỏ oxy, lưu huỳnh và một số phi kim loại khác. Chất kết dính bi tum là loại vật liệu đàn hồi nhớt. Tính chất vật lý của bi tum khác nhau rất nhiều khi nhiệt độ thay đổi. Bi tum mềm trong môi trường nhiệt độ cao; dễ nứt gãy, giòn khi nhiệt độ xuống thấp. Bê tông asphalt cũng có những tính chất khác nhau theo nhiệt độ xuất phát từ đặc điểm này của bi tum.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC