Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của bò sữa chậm sinh và ứng dụng hormone để khắc phục

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Mục lục. iii

Danh mục chữ viết tắt . vi

Danh mục bảng . vii

Danh mục ảnh . viii

Danh mục hình, sơ đồ . ix

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết . 1

2. Mục tiêu đề tài. 3

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 3

4. Những đóng góp mới của luận án . 4

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 5

1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu đặc điểm sinh sản trên bò. 5

1.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh sản của bò cái . 5

1.1.2. Sự điều hòa hoạt động sinh dục của tuyến nội tiết . 13

1.1.3. Hormone tuyến yên và vai trò của chúng trong sinh sản. 15

1.1.4. Hormone của buồng trứng, nhau thai và prostaglandin trong sinh sản . 16

1.1.5. Đặc tính sinh học của hormone sinh sản. 17

1.1.6. Vai trò của một số hormone đối với gia súc cái. 17

1.2. Progesterone và ứng dụng trong sinh sản . 19

1.2.1. Vai trò của progesterone . 19

1.2.2. Progesterone và hoạt động của buồng trứng. 24

1.2.3. Progesterone và ứng dụng trong chăn nuôi. 25

1.2.4. Định lượng progesterone để chẩn đoán có thai sớm. 26

1.3. Một số nghiên cứu ở trong và ngoài nước về đặc điểm sinh sản và

điều tiết sinh sản trên bò có liên quan đến luận án . 28

1.3.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài. 28iv

1.3.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam. 31

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 37

2.1. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 37

2.1.1. Vật liệu nghiên cứu . 37

2.1.2. Nội dung nghiên cứu. 37

2.1.3. Phương pháp nghiên cứu. 38

2.2. Xử lý số liệu . 47

2.3. Địa điểm nghiên cứu . 47

2.4. Thời gian nghiên cứu . 48

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 49

3.1. Tình hình sinh sản của đàn bò sữa vùng Ba Vì, Hà Nội. 49

3.1.1. Tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lần đầu . 49

3.1.2. Khối lượng cơ thể khi bò cái đẻ lần đầu . 53

3.1.3. Thời gian mang thai của đàn bò sữa qua các lứa đẻ . 54

3.1.4. Thời gian động dục lại sau khi đẻ . 56

3.1.5. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ. 60

3.1.6. Tỷ lệ đẻ, sẩy thai, đẻ non, sát nhau . 63

3.1.7. Hệ số phối giống và tỷ lệ thụ thai . 65

3.1.8. Hiện tượng chậm sinh (rối loạn sinh sản) . 67

3.2. Đánh giá tình trạng hoạt động của buồng trứng bò sau khi đẻ . 71

3.2.1. Động dục trở lại của bò sữa đến 120 ngày sau khi đẻ . 71

3.2.2. Nguyên nhân gây chậm động dục sau 120 ngày sau đẻ ở buồng trứng. 73

3.2.3. Ảnh hưởng mùa vụ đến chức năng buồng trứng sau đẻ . 77

3.2.4. Ảnh hưởng của lứa đẻ đến chức năng buồng trứng . 80

3.2.5. Ảnh hưởng của thể trạng bò đến chức năng buồng trứng bò sữa sau đẻ . 82

3.3. Định lượng progesterone phát hiện bệnh buồng trứng và chẩn đoán

thai sớm nhằm nâng cao khả năng sinh sản ở bò sữa . 84

3.3.1. Kết quả chẩn đoán nguyên nhân chậm sinh bằng khám qua trực tràng. 85

3.3.2. Kết quả chẩn đoán bệnh buồng trứng bằng định lượng progesterone

trong sữa. 86v

3.3.3. Chẩn đoán có thai sớm bằng định lượng progesterone trong sữa. 90

3.4. Sử dụng hormone nhằm nâng cao khả năng sinh sản . 92

3.4.1. Điều trị bệnh buồng trứng không hoạt động. 92

3.4.2. Điều trị bệnh u nang buồng trứng . 94

3.4.3. Điều trị bệnh thể vàng tồn lưu . 96

3.4.4. Điều trị bò chậm sinh không rõ nguyên nhân bằng phác đồ tổng hợp

(GnRH- PGF2α- PGF2α- GnRH) . 98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 102

1. Kết luận . 102

2. Kiến nghị. 104

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN. 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 106

PHỤ LỤC. 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY