Luận án Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích luỹ của chúng trong rau tại Thái Nguyên

*Thí nghiệm 4: Biện pháp dùng thực vật (Bèo Tây) làmsạchnướctướibị ô nhiễmkim loạinặng.Cơ sở khoa học sử dụng bèo tây xử lý nước bị ô nhiễm: -Các nghiên cứu thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam đã khẳng định bèo tây là loại cây trồng có khả năng hấp thụ kim loại nặng rất tốt (Lê Đức và cs, 2000 [11], Đặng Xuyến Như và cs, 2004[29] .-Bèo tây là loại cây thủy sinh rất phổ biến, sinh trưởng mạnh, dễ áp dụng, chi phí thấp. Mục đích:Xác định khả năng làm sạch và thời gian cần thiết khi xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng bằng bèo tây.+ Thí nghiệm trong chậu: Các thí nghiệm: Bèo tây được nuôi trồng trong môi trường nước tưới chứa các kim loại nặng Pb, Cd,As theo nồng độ lựa chọn, gồm các thí nghiệm: 1.Nước tưới chứa 2,0 ppm Pb2.Nước tưới chứa 0,1 ppm Cd 3.Nước tưới chứa 0,5 ppm As4.Nước tưới chứa 2,0 ppm Pb + 0,1ppm Cd + 0,5ppm AsTiến hành kiểm tra hàm lượng các kim loại nặng Pb,Cd,As trong nước sau khi thả bèo 5 -10 -20 -30 ngày.

*Thí nghiệm 4: Biện pháp dùng thực vật (Bèo Tây) làmsạchnướctướibị ô

nhiễmkim loạinặng.

Cơ sở khoa học sử dụng bèo tây xử lý nước bị ô nhiễm:

-Các nghiên cứu thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam đã khẳng định

bèo tây là loại cây trồng có khả năng hấp thụ kim loại nặng rất tốt (Lê Đức và

cs, 2000 [11], Đặng Xuyến Như và cs, 2004[29] .

-Bèo tây là loại cây thủy sinh rất phổ biến, sinh trưởng mạnh, dễ áp

dụng, chi phí thấp.

Mục đích:Xác định khả năng làm sạch và thời gian cần thiết khi xử lý

nước bị ô nhiễm kim loại nặng bằng bèo tây.

+ Thí nghiệm trong chậu:

Các thí nghiệm: Bèo tây được nuôi trồng trong môi trường nước tưới

chứa các kim loại nặng Pb, Cd,As theo nồng độ lựa chọn, gồm các thí

nghiệm:

1.Nước tưới chứa 2,0 ppm Pb

2.Nước tưới chứa 0,1 ppm Cd

3.Nước tưới chứa 0,5 ppm As

4.Nước tưới chứa 2,0 ppm Pb + 0,1ppm Cd + 0,5ppm As

Tiến hành kiểm tra hàm lượng các kim loại nặng Pb,Cd,As trong nước

sau khi thả bèo 5 -10 -20 -30 ngày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY