Luận án Kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới

MỤC LỤC

Lời cam đoan 2

Mục lục 3

Các chữ viết tắt 5

Các bảng biểu . 5

MỞ ĐẦU . 6

0.1. Lý do chọn đề tài . . 6

0.2. Mục đích nghiên cứu 7

0.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

0.4. Phương pháp nghiên cứu. . 8

0.5. Đóng góp của luận án . 9

0.6. Kết cấu luận án. 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . . . 11

1.1. Tổng quan về tình hình sưu tầm, biên dịch và tình hình nghiên cứu. 11

1.2. Một số khái niệm liên quan. . 22

1.3. Sự phân bố, phân loại kiểu truyện. . 28

Tiểu kết. . 35

CHƯƠNG 2: KẾT CẤU CỦA KIỂU TRUYỆN CON VẬT TINH RANH 37

2.1. Về tên gọi của truyện. . 37

2.2. Cách mở đầu truyện . 41

2.3. Kết cấu của các nhóm truyện . 44

2.3.1. Kết cấu nhóm truyện tự vệ . 44

2.3.2. Kết cấu nhóm truyện thủ lợi 46

2.3.3. Kết cấu nhóm truyện chơi khăm . 51

2.3.4. Kết cấu nhóm truyện trợ thủ . 54

2.4. Về kết thúc truyện . 60

Tiểu kết . 66

CHƯƠNG 3: NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON VẬT TINH RANH . 68

3.1. Nhân vật tinh ranh . 68

3.2. Nhân vật đối thủ . 76

3.3. Nhân vật nạn nhân . 82

3.4. Nhân vật trợ thủ tư tế . 85

Tiểu kết . 93

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ MOTIF THƯỜNG GẶP TRONG KIỂU TRUYỆNCON VẬT TINH RANH 95

4.1. Motif suy nguyên . 95

4.2. Motif thi tài . 97

4.3. Motif xử kiện. . 100

4.4. Motif hoãn binh . 103

4.5. Motif giả mạo . 105

4.6. Motif xui bẩy . 108

4.7. Motif sự bắt chước . 110

4.8. Motif vi phạm điều ngăn cấm . 112

4.9. Motif ăn vụng . 114

4.10. Motif trao đổi . 117

Tiểu kết . 119

CHƯƠNG 5: KIỂU TRUYỆN CON VẬT TINH RANH VÀ BẢNG TRA CỨU A – T . . 121

5.1. Các type truyện tương thích . 121

5.2. Các type truyện không có sự tương thích . 131

Tiểu kết . 145

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 152

PHỤ LỤC 1: TÓM TẮT CÁC TRUYỆN KHẢO SÁT. 161

PHỤ LỤC 2: CÁC TYPE TRUYỆN LOÀI VẬT TRONG BẢNG TRA CỨU

A – T VÀ CÁC TRUYỆN TƯƠNG THÍCH. 201

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY