Luận án Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu

Danh mục hình vẽ, đồ thị

Mở đầu 1

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu 7

1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 7

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 7

1.1.2. Một số nghiên cứu ở nước ngoài 12

1.2 Các nội dung chính của luận án 16

Chương 2. Một số vấn đề lý luận về tái cơ cấu nền kinh tế và vai

trò của thuế thu nhập doanh nghiệp với tái cơ cấu nền kinh tế 18

2.1 Lý luận về cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế 18

2.1.1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế 18

2.1.2. Tái cơ cấu nền kinh tế 22

2.2 Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu kinh tế 32

2.2.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp 32

2.2.2. Vai trò của thuế TNDN đối với tái cơ cấu nền kinh tế 39

2.2.3. Cách thức sử dụng thuế TNDN để tác động đến tái cơ cấu nềnkinh tế

452.2.4. Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế TNDN đối

với tái cơ cấu nền kinh tế52

2.3 Kinh nghiệm sử dụng chính sách thuế TNDN của các nước trong tái

cơ cấu nền kinh tế và bài học cho Việt Nam54

2.3.1. Kinh nghiệm của các nước 54

2.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 58

Chương 3. Thực trạng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam và tác động

của thuế TNDN tới tái cơ cấu nền kinh tế59

3.1 Thực trạng tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam 59

3.1.1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế 59

3.1.2. Thực trạng tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn1991 - 2014 64

3.1.3. Một số đánh giá về tái cơ cấu nền kinh tế. 74

3.2 Đánh giá việc sử dụng thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền

kinh tế Việt Nam76

3.2.1. Chính sách thuế TNDN ở Việt Nam từ 1991 – 2014 76

3.2.2. Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu

nền kinh tế 88

3.3 Đánh giá tác động định lượng của thuế thu nhập doanh nghiệp tớinền kinh tế100

3.3.1. Mô hình đánh giá tác động của thuế TNDN tới nền kinh tế 100

3.3.2. Đánh giá tác động của thuế TNDN tới nền kinh tế 104

Chương 4. Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp thúc đẩy tái

cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020117

4.1 Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đếnnăm 2020

1174.2 Hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế ở Việt Namđến năm 2020117

4.2.1. Định hướng, yêu cầu về hoàn thiện chính sách thuế thu nhậpdoanh nghiệp.117

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu

nền kinh tế124

4.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ 148

Kết luận 158

Danh mục các công trình đã công bố của tác giả

Tài liệu tham khảo

Danh mục phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY