Luận án Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển đông

MỤC LỤC MỞ ĐẦU.3 CHƯƠNG 1- KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM NỰC NƯỚC BIỂN ĐÔNG. CƠSỞPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.9 1.1. Khái quát về điều kiện tựnhiên và đặc điểmdao động mực nước biển Đông.9 1.1.1. Hình dạng đường bờvà phân bố độsâu của biển Đông.9 1.1.2. Chế độgió trên biển Đông.10 1.1.3. Thủy triều và dao động mực nước biển Đông.10 1.2. Cơsởphương pháp nghiên cứu mực nước.12 1.2.1. Phương pháp phân tích điều hòa mực nước.12 1.2.2. Công thức biến đổi Fourier. Phương pháp phân tích phổtrong hải dương học.13 1.2.3. Phương pháp môhình sốtrịthủy động.16 1.2.3.1. Hệphương trình tuyến tính của chuyển động sóng dài trong nước nông.16 1.2.3.2. Những điều kiện ban đầu và điều kiện biên.18 1.2.3.3. Sơ đồsai phân của hệphương trình.19 CHƯƠNG 2- KHẢO SÁT DAO ĐỘNG TỰDO CỦA BIỂN ĐÔNG.21 2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu dao động tựdo của biển Đông.21 2.2. Phương pháp tính dao động tựdo của thủy vực.22 2.3. Tính dao động tựdo của biển Đông.23 2.3.1. Mô hình sốdao động tựdo của biển Đông.23 2.3.2. Lưới tính.24 2.3.3. Kết quảtính chu kỳvà những sơ đồcấu trúc không gian của các dao động tựdo25 2.4. Những kết luận rút ra từkhảo sát dao động tựdo.31 CHƯƠNG 3– PHỔMỰC NƯỚC ỞVEN BỜTÂY BIỂN ĐÔNG.49 3.1. Đặt vấn đềnghiên cứu phổmực nước.49 3.2. Lọc những chuỗi quan trắc mực nước đểtínhphổ.50 3.3. Kết quảtính phổvà nhận xét.52 CHƯƠNG 4– TÍNH MỰC NƯỚC TRONG TRƯỜNG GIÓ MÙA.58 4.1. Dao động mùa của mực nước và đặt vấn đềtính toán.58 4.2. Mô hình sốtính mực nước theo trường gió.60 4.3. Các bản đồtrường gió xuất phát.61 4.4. Phân bốmực nước trong gió đông bắc.63 4.5. Phân bốmực nước trong gió tây nam.65 4.6. Nhận xét chung vềkết quảtính mực nước theo môhình.66 KẾT LUẬN.70 TÀI LIỆU THAM KHẢO.71 PHỤLỤC.74

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.3

CHƯƠNG 1- KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM NỰC NƯỚC

BIỂN ĐÔNG. CƠSỞPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.9

1.1. Khái quát về điều kiện tựnhiên và đặc điểmdao động mực nước biển Đông.9

1.1.1. Hình dạng đường bờvà phân bố độsâu của biển Đông.9

1.1.2. Chế độgió trên biển Đông.10

1.1.3. Thủy triều và dao động mực nước biển Đông.10

1.2. Cơsởphương pháp nghiên cứu mực nước.12

1.2.1. Phương pháp phân tích điều hòa mực nước.12

1.2.2. Công thức biến đổi Fourier. Phương pháp phân tích phổtrong hải dương học.13

1.2.3. Phương pháp môhình sốtrịthủy động.16

1.2.3.1. Hệphương trình tuyến tính của chuyển động sóng dài trong nước nông.16

1.2.3.2. Những điều kiện ban đầu và điều kiện biên.18

1.2.3.3. Sơ đồsai phân của hệphương trình.19

CHƯƠNG 2- KHẢO SÁT DAO ĐỘNG TỰDO CỦA BIỂN ĐÔNG.21

2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu dao động tựdo của biển Đông.21

2.2. Phương pháp tính dao động tựdo của thủy vực.22

2.3. Tính dao động tựdo của biển Đông.23

2.3.1. Mô hình sốdao động tựdo của biển Đông.23

2.3.2. Lưới tính.24

2.3.3. Kết quảtính chu kỳvà những sơ đồcấu trúc không gian của các dao động tựdo25

2.4. Những kết luận rút ra từkhảo sát dao động tựdo.31

CHƯƠNG 3– PHỔMỰC NƯỚC ỞVEN BỜTÂY BIỂN ĐÔNG.49

3.1. Đặt vấn đềnghiên cứu phổmực nước.49

3.2. Lọc những chuỗi quan trắc mực nước đểtínhphổ.50

3.3. Kết quảtính phổvà nhận xét.52

CHƯƠNG 4– TÍNH MỰC NƯỚC TRONG TRƯỜNG GIÓ MÙA.58

4.1. Dao động mùa của mực nước và đặt vấn đềtính toán.58

4.2. Mô hình sốtính mực nước theo trường gió.60

4.3. Các bản đồtrường gió xuất phát.61

4.4. Phân bốmực nước trong gió đông bắc.63

4.5. Phân bốmực nước trong gió tây nam.65

4.6. Nhận xét chung vềkết quảtính mực nước theo môhình.66

KẾT LUẬN.70

TÀI LIỆU THAM KHẢO.71

PHỤLỤC.74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY