Luận án Đánh giá giảng viên đại học nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lí luận và thực tiễn, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển GD-ĐT, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Do vậy, muốn phát triển GD&ĐT, điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Theo đó, vấn đề quản lí đội ngũ giáo viên, giảng viên ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc gia luôn được các nước quan tâm. Trong lĩnh vực giáo dục đại học, quản lí đội ngũ giảng viên có những khác biệt do chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học, do vai trò nhiệm vụ của người giảng viên. Điều này được thể hiện rõ trong quá trình triển khai các chức năng quản lí của quản lí nhân sự ở cơ sở giáo dục đại học, trong đó có chức năng kiểm tra, đánh giá GV. Hầu hết ở các quốc gia, việc đầu tư nhân lực và vật lực cho giáo dục ĐH được quan tâm thường xuyên với kỳ vọng gia tăng tính cạnh tranh quốc tế của quốc gia dựa trên sức mạnh của các lĩnh vực KH&CN. Trong bối cảnh này, quan điểm luôn luôn thích ứng với những thay đổi của kinh tế - xã hội trong đào tạo và nghiên cứu của các trường ĐH được hình thành. Các trường ĐH cũng nhận thấy được sự cân thiết phải hình thành các phương pháp có hệ thống và phản hồi thường xuyên về hiệu suất của GV trường ĐH. Các nghiên cứu về đánh giá GV đại học được quan tâm và phát triển trong bối cảnh này. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đánh giá GV đại học cho thấy sự đa dạng và chưa thật sự nhất quán trong nhiều vấn đề, từ nội dung đến hình thức, phương pháp, kĩ thuật đánh giá, lực lượng tham gia đánh giá đến sử dụng kết quả đánh giá. Nói cách khác, các trường ĐH thực hiện đánh giá GV đại học (đánh giá công việc và phát triển của GV) một cách khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC